Ny barnehage stoppet på Trondjord

Den planlagte byggingen av ny barnehage på Trondjord stanses.

LÆRERBOLIG: Dagens barnehage på Trondjord er lokalisert i en gammel og nedslitt lærerbolig. Nå stanser kommunen planene på å bygge ny.   Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Sist tirsdag fikk innbyggerne på Trondjord på Kvaløya en kalddusj av de sjeldne.

Da fikk man vite at planene på å bygge ny barnehage i bygda legges bort.

For få barn

I formannskapet informerte administrasjonen at det er

«lav barnetallsvekst i området. Grunnlaget for å bygge en ny barnehage faller derfor bort».

Beskjeden har fått utviklingslaget, foreldregruppa ved den nåværende barnehagen og FAU på Trondjord skole til å reagere kraftig.


 

I et brev til kommunen tilbakeviser man påstandene fra administrasjonen om at det ikke er behov for ny barnehage i bygda.

Nedslitt og dårlig

«Vi ber om at dere ikke lar ett år med lave barnetall og et veldig tynt kartleggingsgrunnlag få stoppe en etterlengtet og nødvendig barnehageutbygging på Trondjord. Vi har behov for ny barnehage, og ber om at dere tør å tenke langsiktig og distriktsvennlig, og starter bygging av barnehage til høsten som planlagt».


Går mot riving av Trondjord barnehage

Halvparten av Trondjord barnehage er vedtatt nedlagt til nytt bygg er på plass. Lokalbefolkningen jobbet lenge for å få på plass en midlertidig løsning, men denne kampen ser nå ut til å være tapt.


Dagens barnehage på Trondjord er innlosjert i en gammel lærerbolig, og er ifølge en utrednings- og prosjektplan som kommunen har fått laget svært nedslitt og i behov for oppgradering.

Innbyggerne på Trondjord mener at det å droppe utbyggingsplanene vil ramme bygda på flere områder.

Fraflytting og forgubbing

 «Å ikke bygge ny barnehage nå kan føre til en negativ utvikling for bygda. Vi vil ikke lenger være like attraktive for barnefamilier, noe som kan få konsekvenser både for barnehagen, skolen og føre til en «forgubbing» av ei aktiv og levende bygd», skriver man.

Innbyggerne kritiserer også hvordan behovsundersøkelsen er gjennomført. De peker på at undersøkelsen ikke er gjennomført i hele skolekretsen som sokner til skolen/barnehagen, kun i deler av den. Dessuten er ikke foreldre som allerede har barn i barnehagen blitt kontaktet.


Dette kreative forslaget kan redde distriktsbarnehagen

Halve Trondjord barnehage skal legges ned på grunn av dårlige forhold i lokalene, men nå kan den reddes av et kreativt forslag.

 

Det pekes også på at det vil være økonomisk fordelaktig for kommunen å bygge ny barnehage tilknyttet skolen.

Vil koste mindre

«Ny barnehage vil gjøre at SFO og barnehage kan samdrifte, noe som vil føre til sparte lønnskostnader», skriver man.

Kommunen beklager på sin side at man ikke ser seg i stand til å fortsette med nybyggingen på Trondjord.


Ulovlige forhold i distriktsbarnehage

Kommuneoverlegen avdekket forhold i Trondjord barnehage han mener er i strid med «barnas arbeidsmiljølov».

 

«(Kommunen) er klar over at det er lagt ned mye arbeid med prosjektet så langt fra mange ulike aktører, og vi har vært veldig tilfreds med samarbeidet med alle involverte. Vi beklager derfor at det ikke blir ny barnehage på Trondjord slik som planlagt», skriver administrasjonen i et brev.