Bedre kontrollsamarbeid på grensa

Svenske og norske kontrollører skal samarbeide tettere for å luke vekk farlige vogntog fra veiene.

MER SAMARBEID: Svenske og norske veimyndigheter skal bli flinkere til å samarbeide rundt kontroll av sikkerheten på utenlandske vogntog. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Statssekretær Tommy Skjervold deltok nylig på EUs årlige transportmøte i Romania, og diskuterte der med sin svenske kollega Mathias Landgren hvordan man kan få en strengere og mer omfattende kontroll av tungtransporten over grensene til de to landene.

Til Sverige først

En stor del av de utenlandske vogntogene som kommer til Norge har passert Sverige først.


Dale: Kravene til vinterskodde vogntog må skjerpes

To av tre vogntog som kjører over grensen, er utenlandskregistrert og andelen øker årlig. Nå vil samferdselsministeren skjerpe kravene til vinterskodde vogntog.

 

– Intensiverte kontroller i Sverige kan bidra til å fange opp disse vogntogene før de passerer norskegrensen, sier Skjervold.

Statssekretæren sier i en pressemelding at han vil holde saken varm med de svenske myndighetene – for ifølge ham er det en vinn-vinn-situasjon for begge land.


Vegvesenet styrker kontrollen av utenlandske vogntog i Nord-Norge

Statens vegvesen og Tollvesenet øker kontrollene av vogntog ved grensen i Nord-Norge, etter trafikkulykker med utenlandske vogntog på glatt vinterføre.

 

Dele kunnskaper

– Vi vil bidra med våre erfaringer og kunnskap, og vi skal vurdere hvordan vi konkret kan få til økt samarbeid og intensiverte kontroller, sier statssekretær Skjervold.