21 nye sjåfører tatt i fartskontroll i Skibotn

UP er på hugget også søndag.
nyheter

Ettermiddagens kontroll i en 60-sone i Skibotn resulterte i ikke mindre enn 21 forenklede forelegg utstedt for for høy hastighet.

To bilister ble målt i 76 km/t som høyeste registrerte hastighet.

Lørdag kveld ble 19 bilister bøtelagt i Lavangsdalen og Nordkjosbotn. Fredag ble 19 bilister bøtelagt for hastighet i Ramfjordmoen mens 20 ble tatt i Skibotn.


STRAFF-O-METER: Velg fartssone og hastighet - sjekk hva straffen blir3. Sannsynlig reaksjon

[*] Straff-o-meteret gir svar på forventet straff ved normale omstendigheter, altså der det er verken spesielt formildende eller skjerpende omstendigheter. ■ Flere forhold kan innvirke på straffenivået, slik som prikkbelastninger fra tidligere, kjøreforhold, sikt, skadeomfang samt rulleblad. Endringer i rettspraksis beveger dessuten straffenivået i strengere eller mildere retning. ■ Normalt blir det ikke påstått bøter i kombinasjon med samfunnstraff eller ubetinget fengsel. Bøtesatsene er ajour pr. januar 2018. ■ Grensene mellom de ulike straffereaksjonene er basert på "Veiledende normer for påstand om samfunnsstraff i ulike hastighetssoner", rundskriv fra Riksadvokaten av 19. oktober 2007 (ikke videreført). ■ Førere under 18 år slipper normalt ubetinget fengselsstraff. ■ Kilder: "Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker", "Standardiserte bøtesatser for trafikkovertredelser" og "Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv." | Av: Trond Haakensen og Stian Andreassen ©iTromsø