Kostnadskutt på opptil 600 millioner: Varsler nedbemanning i Avinor

Avinor skal kutte kostnadene med mellom 400 millioner og 600 millioner kroner innen 2021. Det vil føre til nedbemanning, men omfanget er usikkert.

MÅ KUTTE: Avinor vil kutte kostnadene, og det vil føre til nedbemanninger, bekrefter selskapet overfor E24. Ifølge konsernet er det for tidlig å gi detaljer nå. Her er Avinors konsernsjef Dag Falk-Petersen i forbindelse med en utvidelse av Oslo Lufthavn Gardermoen i 2017. FOTO:   Foto: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

nyheter

E24: Avinor, som eier og driver en rekke flyplasser, bekrefter overfor E24 at konsernet har bestemt seg for å sette fart på forbedringen av de økonomiske resultatene.

– Alle pågående prosjekter og tiltak for effektivisering skal samordnes gjennom overordnet prosjekt der målet er å redusere kostnadene med 400–600 millioner kroner innen 2021, skriver kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen i Avinor i en e-post.

Han forteller at nyheten ble presentert tidligere denne uken, og at den ble kommunisert på et allmøte i selskapet. 

– Som en del av prosjekt for kostnadsreduksjon vil også en ny gjennomgang av stab og støttefunksjoner settes i gang umiddelbart, skriver Andersen.

Kommunikasjonssjefen bekrefter at bemanningen i Avinor vil bli redusert.

– I denne prosessen vil det bli bemanningsreduksjoner, men ettersom programmet er i en tidlig fase er det for tidlig å si noe konkret rundt dette, skriver Andersen.

Det var 3.099 ansatte i Avinor ved fjorårets utgang, ifølge selskapets årsrapport for 2018.

Har kuttet mye allerede

I årsrapporten for 2018 sier Avinor at selskapet har kuttet kostnadene med 600 millioner kroner gjennom perioden 2015 til 2018, og at ytterligere kostnadskutt «står høyt på Avinors agenda».

Det statseide selskapet har fastsatt et mål om å redusere kostnadene per passasjer med 20 prosent mellom 2019 og 2023.

Avinor ble etablert i 2003 og driver 43 flyplasser og en helikopterhavn i Norge. Selskapet er selvfinansierende og får hovedsakelig sine inntekter fra flyavgifter, husleie og diverse salg på flyplassene.

Avinor hadde i fjor driftskostnader på 7,52 milliarder kroner. Inntektene var på 11,72 milliarder kroner, ifølge årsrapporten. Driftskostnadene falt med 9,6 prosent fra året før, hovedsakelig på grunn av høye engangskostnader i 2017. 

Økte kostnader

I november i fjor kom Riksrevisjonen med en gjennomgang hvor den pekte på at Avinor siden 2010 har hatt en stor inntektsvekst, men at kostnadene har økt enda mer.

– Etter Riksrevisjonens vurdering er kostnadsveksten og en svekket lønnsomhetsutvikling kritikkverdig og ikke i tråd med kravet om effektiv drift, sa riksrevisor Per-Kristian Foss om Avinor i november.

For høye kostnader slår ut i høyere avgifter enn nødvendig, noe som igjen må dekkes av flyselskaper og butikker, og i siste instans kundene.

«I perioden 2010–2017 har Avinors driftskostnader per passasjer økt kraftig. Selskapet har hatt store investeringsprosjekter, men også kostnadsvekst på andre områder», skrev Riksrevisjonen.

Presenterer plan før sommeren

Riksrevisjonens undersøkelse i november er ikke første gang Avinor får kritikk. I en gjennomgang fra 2009 pekte institusjonen også på høy lønnsvekst og vekst i antall ansatte i Avinor, særlig innen administrasjon. 

– Vår eier og styret stiller krav om mer samferdsel for pengene, og både flyselskaper og samarbeidspartnere krever kostnadseffektive tjenester. For å bygge konkurransekraft må vi levere på alle disse kravene, skriver Andersen.

Han sier at prosjektet skal presentere en samordnet plan for hvordan kuttene skal realiseres allerede før sommeren 2019.

– Organisasjonen skal holdes godt informert hele veien, skriver Andersen.