Ber departementet se på finansieringa av sammenslåinga

Fellesnemnda vil diskutere finansielle utfordringer i sammenslåingsprosessen av Troms og Finnmark.

LEDER: Kari-Anne Opsal takket i 2018 ja til å lede fellesnemda for Troms og Finnmark fylkeskommune. Sammen med nestleder Ulf Trygve Ballo har de sendt brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet i forbindelse med et ønsket møte om finansiering.   Foto: FRANK R. ROKSØY

nyheter

Det kommer frem i et brev sendt til departementet 11. april, signert av fellesnemndas leder Kari-Anne Opsal og nestleder Ulf Trygve Ballo i Troms og Finnmark fylkeskommune skriver Folkebladet.

Her ber fellesnemdas ledelse om å få et møte med den politiske ledelsen i Kommunal- og moderingsdepartementet om temaet.

Underfinansiert

I brevet påpeker Opsal og Ballo på at det ble fattet vedtak i fellesnemnda i Tromsø i februar hvor det ble vedatt et budsjett for sammenslåingsarbeidet på 28 millioner kroner i 2019. Samtidig ble ledelsen i fellesnemnda bedt om å henvende seg til kommunaldepartementet og Stortinget angående ytterligere finansiering.

«Budsjettet viser en underdekning på 30 millioner kr. Fellesnemnda ber regjeringa foreta en tilleggsbevilgning på 30 millioner kr slik at merkostnadene får en mer forsvarlig dekning», står det i begrunnelsen.

I brevet til departementet anmoder ledelsen nå departementet «om å se særskilt på finansieringen av sammenslåingen i Troms og Finnmark, ettersom utfordringene er noe spesielle med tanke på kostnader med reiser og møteavholdelse».

Flere tema

I tillegg til prosjektmidler til sammenslåing, er det ytterligere to temaer ledelsen i fellesnemnda også ønsker å diskutere med departementet: Revidering av inntektssystemet i forbindelse med regionreformen og nye oppgaver til fylkeskommunene.

– Departementet har gjennomført en høring på utkast til nytt inntektssystem. Av brevet fra ledelsen i fellesnemnda går det fram at det er viktig for dem at det nye inntektssystemet innfases i 2020. Om nye oppgaver skriver ledelsen blant annet at de er opptatt av at den pågående omorganiseringen må følges opp med en reell styrking av de nye fylkeskommunene, noe som betyr at de vil ha en størst mulig overføring av oppgaver til de nye fylkeskommunene, står det i brevet.

23. mars vedtok Stortinget å slå sammen Troms og Finnmark fylke. Motstanden mot sammenslåingen har vært spesielt stor i Finnmark.