«Korsfestet» ungdom på Stortorget: – Hvis dere ikke gjør noe nå, så kan vi ikke tilgi dere!

Lange skygger av trekors ble kastet ned på Storgatas brustein onsdag. For framtidens ungdom finnes det ingen frelse – fra klimaendringer.

PÅ KORSET: Sigurd Cottis Hoff og Sofie Stranger representerte ungdommens framtid da de hang på korset på Stortorget onsdag. 

nyheter

– Hvis dere ikke gjør noe nå, så kan vi ikke tilgi dere!

Slik ble teaterstykket som Fremtiden i våre hender hadde satt i stand avsluttet. Det er en motsetning til Jesu ord «tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør», slik Bibelen legger fram dramaet som vi minnes i påsken.

Ingen tilgivelse

Stykket startet ved Tempohjørnet, der leder i Tromsø-avdelingen Sigurd Cottis Hoff (27) og styremedlem Sofie Stranger (28) la hvert sitt trekors over skuldrene og startet ferden mot Stortorget som for anledningen spilte rollen som Golgata.


29 unge kunstnere har fått tildelt 400.000 kroner – sjekk hvem som har fått innvilget søknader

I den fjerde runden av "Tvibitstigen" fikk 29 av 47 søknader tildelt økonomisk støtte på til sammen 400.000 kroner.

 

Bak dem ble det båret en parole med påskriften «Jesus kom til verden for å redde menneskene. De drepte han. Ungdommen ber de voksne stoppe klimakatastrofen. De dreper deres framtid!»

En håndfull protestanter inngikk i teaterstykket og gikk korsbærerne i møte, med skilt påskrevet forskjellige unnskyldninger for å forurense.

Fremtiden hang på korset

Ferden stoppet like på nedsiden av Rakettkiosken, ved siden av misjonsteltet som Jehovas vitner hadde satt opp for dagen.

På vei: Som Jesus måtte bære korset sitt til Golgata, bar Framtiden i våre hender i et teaterstykke kors til Storgata for å korsfeste ungdommens framtid.  

 

Korsene ble reist med en treramme på bakken til støtte. Så klatret Stranger og Hoff opp på hvert sitt kors, med føttene på hver sin lille plattform mens hendene holdt taket i ferdigpreparert hyssing.


Gir én million til foreninger som vil rydde i fjæra

Norges Råfisklag setter av én million kroner for å sikre søppelfri fjære i år.

 

Slik hang de en stund, mens de proklamerte at klimaendringene vil korsfeste ungdommens framtid, om vi ikke endrer måten vi lever på.

– Riktig å bruke korset

Stranger og Hoff avsluttet teaterstykket og gjenoppsto i rollene sine som leder og styremedlem i Framtiden i våre hender Tromsø.


Fylkesnes valgt til nestleder i SV

– Vi må bygge oss ut av klimakrisen

Lørdag ble tromsøværing Torgeir Knag Fylkesnes valgt som nestleder i SV. Nå starter arbeidet med å finne veien gjennom klimakrisen og til samfunnet som venter på andre siden av det grønne skiftet.

 

– Hvordan kom dere fram til å bruke korsfestelsen av Jesus som ramme i teaterstykket deres?
– Vi grublet litt på det. Jesus så problemene, men de som ledet, drepte ham. Med 2 grader oppvarming vil mange dø. Miljødirektoratets «utredning om konsekvenser for Norge av klimaendringer i andre land» påviser at det vil bli mange millioner av mennesker på flukt, sier Stranger og Hoff til iTromsø.

– Hvordan skal vi unngå en slik framtid?
– Ved å sette årlige mål om kutt i klimagassutslippene, sette en sluttdato for olje- og gassproduksjonen og selvfølgelig ta i bruk alle de grønne alternativene vi allerede har, sier Hoff.

– Utslippene fra Norge utgjør en tilnærmet ubetydelig del i verdenssammenheng. Hva er vitsen med å kutte her om det uansett slippes ut andre steder?
– Oljen vi tar opp brukes i andre land, men det er riktig at vi ikke har en stor andel av oljeproduksjonen heller. Dersom vi som verdens rikeste land ikke skal ha anledning til å redusere utslippene våre, hvorfor skal land som Kina gidde da, spør Hoff retorisk.

– Hvem har ansvaret for å få gjennomført klimakutt?
– Ansvaret er personlig og politisk, sier Stranger.

– Dersom dere selv tror at resultatet av klimaendringer er en korsfesting av ungdommens framtid, er dere kanskje villige til å gå langt for å forhindre det?
– Det er bedre om vi har en symbolsk markering, slik som nå, sier Hoff.

– Er demokratiet tilstrekkelig for å løse klimakrisen?
– Dersom folket ønsker endring, er det utrolig hva vi kan få til. Vi har alt å vinne på å gjøre noe, og alt å tape på ikke å gjøre noe, poengterer Stranger.

– Merker dere i Framtiden i våre hender en økt pågang?
– Ja, vi merker en veldig pågang. Spesielt etter skolestreikene, sier Hoff.