Betydelig skredfare i Tromsø og omegn

Varslingtjeneste oppfordrer folk til å unngå ferdsel i skredterreng de nærmeste dagene.

BETYDELIG SKREDFARE: Det er varslet stor skredfare de neste dagene. Her illustrert ved et skred som gikk i Fastdalstinden i Lyngen der en person ble berget ut 3. april.  Foto: Politiet

nyheter

I samarbeid med Meteorologisk institutt og Statens vegvesen, driver Norges vassdrags- og energidirektorat nettsiden varsom.no. Der varsles det nå om betydelig skredfare i Tromsø kommune onsdag og torsdag.


Økt snøskredfare i Nord-Norge

Faren for snøskred i landets to nordligste fylker er hevet til betydelig de nærmeste dagene. Det tilsvarer farenivå tre av fem.

 

– Temperaturane skal stige utover dagen og det blir varmare enn det har vore på lenge. Faren for våte laussnø- og flakskred, samt skavlbrot vil difor auke. Den siste tida har sjølv små temperaturstigningar gitt auka snøskredaktivitet på vedvarande svake lag, og det er difor grunn til å tru at det same kan skje no. Auka belastning på snødekket som følgje av skavlbrot og andre skred kan også utløyse skred i slike lag. Om det går skred på desse laga kan dei bli svært store, og risikoen bør ikkje ignorerast. Høgt til fjells kan det finnast ustabile fokksnøflak i leområder mot aust. Skredfara vil auke med temperaturen utover dagen, meldes det i skredfarevurderingen.


Ingen fylker i Norge har flere skredofre enn Troms i år: – Vi er fortvilet og veldig lei oss

– Det vi i dag står over, er en meget alvorlig situasjon. Vi må oppfordre folk til å utvise den største forsiktighet med bratt bestigning, sier den erfarne overlegen ved Akuttmedisinsk klinikk på Universitetssykehuset i Tromsø.

 

Tjenesten advarer generelt mot å ferdes i skredterreng, og sier det er størst sjanse for å utløse skred der snødekket er tynt, nær rygger og framstikkende steiner.

– Det krever mye kunnskap å gjenkjenne svake lag i snødekket. Drønnelyder og skytende sprekker er tydelige tegn, men fravær av slike tegn betyr ikke at det er trygt. Vær ekstra forsiktig etter snøfall eller vind og i perioder med temperaturstigning, melder varslingstjenesten.


Slik blir påskeværet dag for dag

Påskehelga starter på topp, før det blir stadig gråere fram mot søndag.Den våte snøen fører til fare for både flakskred og løssnøskred, ifølge nettsiden.

– Unngå ferdsel i løsneområder og utløpsområder for skred når snøoverflaten blir våt. Vær bevisst på når på døgnet du beveger deg i bratt terreng, skredfaren kan variere mye gjennom døgnet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger, da vil flakene bli svært ustabile, heter det i varselet for fredag, og fortsetter:

– Unngå ferdsel i bratt terreng der skredproblemet finnes og i utløpssoner. Naturlig utløste skred er forventet. Følg med når snøoverflaten blir våt og myk. Skredfaren øker i takt med temperaturstigning og nedbørintensitet. Vær ekstra forsiktig når det regner og/eller når temperaturen stiger.


Kommentaren:

Det store påskemysteriet: Hvorfor folk finner på å dra ut av byen

Drar man ikke ut av byen i påsken, er man nærmest for Julian Assange å regne – Wikileaks-mannen som stengte seg inne på den ecuadorianske ambassaden i 7 år, og ble båret ut av politiet – likblek og hinsides lite duggfrisk.