Ny forskning: Beste botemiddel mot stress er å gjøre noe du liker – i naturen

Naturens beroligende effekt på mennesket er redegjort for i ny studie.

FISKING: Opplevelsen av å være ute i naturen senker stress, for eksempel ved fluefisking – for dem som liker slikt. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix 

nyheter

Ifølge forskning.no går forskerne bak en ny studie så langt som å kalle en tur ut for en «naturpille».

Nøkkelen er å finne et sted som setter deg i kontakt med naturen. Det trenger heller ikke å være særlige mengder fysisk aktivitet involvert. Poenget er å finne et sted eller aktivitet som du trives med.

At naturen er har en beroligende effekt på mennesket er velkjent, men den nye studien har tatt for seg i hvor stor grad og på hvilken måte.


Får 137.000 kroner for tilrettelegging av natur i kommunen

Troms fylkesråd tildeler 1,58 millioner kroner til 45 prosjekter i hele Troms fylke.

 

20–30 minutter er nok

36 urbane borgere fikk i en åtteukers periode beskjed om å være ute i naturen tre ganger i uka, i minst ti minutter. Tidspunkt og sted fikk de selv velge. Etterpå ble kortisolnivået i slimhinnene målt, noe som viste et fall på 21 prosent.

Den største effekten ble oppnådd etter 20–30 minutter i naturen, med en svak økning for videre tidsbruk.

Hvilken type aktivitet testpersonene utøvde hadde ingen innvirkning på hvor godt turen i naturen fungerte for å redusere stress.


Økt turisme skaper behov for en tredje friluftsrådgiver

Kommunen har allerede to friluftsrådgivere, men på grunn av økt turisme lyses det nå ut enda en stilling.

 

Naturkontakt kan redusere angst

Thomas Hansen, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA og OsloMet, sier til forskning.no at naturen har i et historisk og evolusjonært perspektiv alltid vært sentral for mennesket.

– Å leve i tråd med vår evolusjonære arv kan tenkes å ikke bare styrke de positive sidene ved velværet, men også bidra til å redusere psykisk ubehag og uhelse. Måten vi nå lever på med mye skjermtid, sosiale medier, stress, byliv og innsetting er ikke helt i tråd med hvordan vi har utviklet oss og kan skape angst og bekymring, sier Hansen.