RIKS

Ny dom: Skjeggkre spiser ikke opp boligverdien

Lagmannsretten har gitt sin første skjeggkre-dom. Den fastslår at krypene er ekle, men vil kun dekke kostnadene for å utrydde dem.

FANGET I FELLE: Limfeller er en av metodene som anbefales for å redusere antall skjeggkre.  Foto: MYCOTEAM

nyheter

E24: Dermed nektes boligkjøper hundretusener i erstatning for påstått verdifall på boligen.

Domsavsigelsen i Agder lagmannsrett står i sterk kontrast til dommen fra Nedre Telemark tingrett, hvor boligkjøper fikk medhold i sitt krav om verdireduksjon på boligen.

Det sentrale temaet i saken, både i tingretten og i lagmannsretten, har vært hvorvidt det på grunn av påviste skjeggkre kan kreves kompensert en verdiforringelse på boligen.


Skjeggkre-konflikt havner i retten: – Vi har aldri forsøkt å skjule verken sølvkre eller muselyder

Like før jul i 2017 flyttet Ruth Helene Bakke og Terje Wiik inn i et rekkehus på Gammelgård. De visste at det var sølvkre i huset, men saksøker nå de tidligere eierne da det også skal myldre av det andre insektet skjeggkre.

 

«Ekle og udelikate»

I den nye dommen fra lagmannsretten får boligkjøper medhold i at det er grunnlag for prisavslag, men ikke i den delen av kravet som gjelder verdireduksjon.

Et flertall i lagmannsretten mener nemlig at det ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort at funnet av skjeggkre gir verdireduksjon på boligen – som kan danne grunnlag for prisavslag.


Norske forskere tror skjeggkre-problemet kan være løst

Norske forskere har funnet en metode som viser seg å være svært effektivt mot skjeggkre.

 

Dommerne skriver at skjeggkre kan oppfattes som «ekle og udelikate», men det legges i dommen vekt på at skjeggkreene i boligen, gjennom skadedyrbekjempelse, har blitt redusert til «et minimalt og akseptabelt nivå».

Prisavslaget følger dermed av nødvendige utbedringskostnader for samtlige mangler ved eiendommen – som ifølge boligkjøper ikke bare dreier seg om skjeggkre.

Prisavslaget, som Protector forsikring og boligselgerne dømmes til å betale, utgjør 113.215 kroner etter lagmannsrettens syn.


Kjøpte bolig til 12,9 mill. som var full av skjeggkre – nå har partene inngått forlik

Partene unngikk rettssak ved å inngå forlik kort tid før saken skulle for retten.

 

Ikke tatt stilling til anke

– Denne saken har et spesielt faktum, og det er ingen automatikk i at den vil legge føringer for andre saker om skjeggkre, sier advokat og kommunikasjonsdirektør Dag Are Børresen i Help forsikring til E24.

Help, som representerer boligkjøperne, har ikke tatt endelig stilling til ankespørsmålet ennå.

Forsikringsselskapet vil gjøre det i samråd med boligkjøperne, opplyser Børresen.– Jeg syns ikke det er riktig å kommentere saken ytterligere før dommen er rettskraftig, sier han.


Kakerlakkgift settes inn i krigen mot skjeggkre

Miljødirektoratet gir grønt lys for bruk av et insektmiddel mot kakerlakker til bekjempelse mot problemkrypet skjeggkre.

 

Advokat og direktør for skadeoppgjør Cathrine Wessel Poulsen i Protector forsikring – hvor boligselgerne har sin forsikring – sier til E24 at Protector er svært fornøyd med dommen.

– Dommen er god og grundig og tydelig på at det ikke foreligger verdiminus. Den slår fast det Protector har sagt hele veien, nemlig at skjeggkre må behandles på lik linje med andre insekter, med sanering. Kostnadene til sanering er lave og blir stadig lavere, og det er få behandlinger som kreves, sier Poulsen.

Børresen i Help legger til at han håper det snart kommer effektiv og varig sanering av skjeggkre slik at bolighandelen slipper problemene krypene fører med seg.


Boligselger i Oslo anker milliondom i skjeggkre-sak

En boligselger som i januar ble dømt til å gi et prisavslag på 1,77 millioner kroner etter at det ble påvist skjeggkre i boligen han solgte, anker dommen.

 

Fant både sølvkre og skjeggkre

Boligen som lagmannsrettsdommen omhandler ble overtatt av nye eiere i november 2014. Boligkjøperne har anført at de kort tid etter dette oppdaget små dyr på flere steder i huset. Noen måneder senere ble det påvist både sølvkre og skjeggkre (se faktaboks) i huset.


Fakta om skjeggkre
 • Skjeggkre spiser brødsmuler, mel, matrester, døde insekter, tørre blader eller andre organiske materialer. De kan til og med spise papir og tapet.
 • Siden de er i stand til å spise det meste, kan de gnage og gjøre skade på en rekke vanlige produkter som for eksempel papir, tapet, bilder, bøker og de fleste tørre næringsmidler. Tøy produsert av bomull, lin eller andre plantematerialer angripes også.
 • Den største økonomiske betydningen skjeggkre har, er at de avdekkes som en mangel i et økende antall eierskiftesaker.
 • Skjeggkreet er blant de eldste insektene på jorden, og hører til børstehalene.
 • Evolusjonært oppsto de før insektene fikk vinger, og de anses som primitive insekter.
 • De fleste er flate og dråpeformet. Øynene er små og antennene og haletrådene er lange.
 • Skjeggkreet er dekket med hår eller skjell.
 • Det er antatt at skjeggkreene har en maksimal kroppslengde uten antenner og haletråder på 18 millimeter. Insektet sølvkre er til sammenligning kortere, og blir mellom 7 og 12 millimeter lange.
 • Tidlig på 1900-tallet ble skjeggkreet beskrevet som et vanlig innendørs skadedyr i Sør-Afrika, Australia og på øyer i nærliggende havområder.
 • I dag har skjeggkre en unaturlig utbredelse på de fleste kontinenter. Samtidig er de avhengig av menneskeassistert spredning for reproduksjon på tvers av avgrensede populasjoner.
 • Kilde: Folkehelseinstituttet
 

I tingretten fikk kjøperne medhold i sitt krav om at forekomsten av skjeggkre hadde ført til en verdireduksjon på boligen på ca. 15 prosent.

Protector forsikring og boligselgerne ble dømt til å betale 693.000 kroner i prisavslag, pluss saksomkostninger.


Slik unngår du å få skjeggkre inn i huset

Norske forskere jakter en effektiv bekjempelsesmetode mot skjeggkre. Resultatene hittil er lovende.

 

Protector og boligselgerne anket dommen til Agder lagmannsrett i september i fjor. De mener det ikke ble tilstrekkelig sannsynliggjort at det virkelig var skjeggkre i boligen på overtagelsestidspunktet.

Spørsmålet i lagmannsretten var om de påviste skjeggkreene i boligen, som har blitt «redusert til en svært beskjeden og utarmet bestand», har ført til verdiforringelse av boligen.

«Kjøperne har bevisbyrden for dette,» står det i dommen.


Endrer forsikringsvilkår etter millionsmell: – Skjeggkre skal ikke føre til boligtap

Forsikringsselskapet Protector mener insektene må anses som en normal del av norsk innendørsmiljø.

 

Lagmannsretten finner det lite tvilsomt at det var en levedyktig populasjon av skjeggkre i boligen på overtagelsestidspunktet, og at det er sannsynlig at selgerne også til en viss grad må ha gjort observasjoner av smådyr «som klart tilsier nærmere undersøkelser og oppfølging av forholdene».

Likevel finner dommerne at «det ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort at selgerne kjente til eller måtte kjenne til at det var sølvkre/skjeggkre i huset ved kjøpernes overtagelse av huset».

Derfor er det altså ikke tilstrekkelig godtgjort noen verdireduksjon på eiendommen som kan gi grunnlag for prisavslag.