Kinesisk droneprodusent med detaljert kart over norske militærbaser

Krigsskoler, satellittstasjoner, radarer og en NATO-kai er plottet inn og beskrevet i kartet den kinesiske droneprodusenten har lagt ut åpent på nett.

Oversiktsbilde av Rena Leir.  Foto: Cornelius Poppe/Scan-Foto

nyheter

– Dette er virkelig ikke bra, sa etterretningsekspert Ola Kaldager til nettstedet Aldrimer.no da Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i september i fjor publiserte et kart der norske militærbaser var plottet inn.

Det er en oversikt over hvor det er ulovlig å fly over og fotografere med blant annet droner. Det ga ikke informasjon om hva slags anlegg eller bruksområde som befant seg der.

Det har imidlertid den kinesiske droneprodusenten DJI, som er den største leverandøren i Norge, gjort i kartet til sine brukere, der det i tillegg til fengsler og flyplasser, er plottet inn militære forlegninger og detaljer om dem.


Avslører «hemmelige» militæranlegg i Tromsø

Hillesøy, og Åsneset nord på fastlandet, er de to stedene i Tromsø hvor Forsvaret har anlegg som er publisert på det digitale kartet til Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Kritikere mener dette hjelper fremmed etterretning.

 

– Prinsipielt problematisk

– At noen i det hele tatt driver og kartlegger Norge og sier ifra hvor alle militærinstallasjoner er er i prinsippet problematisk, sier Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen til VG.

Han reagerte også i høst da Nasjonal sikkerhetsmyndighet la ut sitt kart.

– Greia her er at det går an å finne ut av denne informasjonen hvis man virkelig vil. Hvis en etterretningsorganisasjon setter inn 200 agenter og lærer dem å snakke norsk, finner de nok ut det de vil, men hvis vi hjelper dem med jobben blir det mye lettere.

– Er det problematisk at kineserne har denne informasjonen?

– I etterretningen og PSTs vurdering figurerer Kina høyt på listen over stater de advarer om spionasje fra. Det dreier seg om industrispionasje og andre ting.

SATELLITTSTASJON: Forsvarets satellittstasjon på Eggemoen er plottet inn på den kinesiske produsentens kart. Foto: Skjermdump DJI 

Vil skjule kapasiteter, ikke forlegninger

– Det er naivt å anta at lokaliseringen av våre forsvarsinstallasjoner ikke er kjent. Det er ikke noe poeng å forsøke skjule et anlegg som kan ses med det blotte øye, eller som kan kartlegges med satellittbilder, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i en e-post til VG.

– Det er ikke selve plasseringen som bør skjermes, men det som ikke kan ses utenfor gjerdet eller fra luften, slik som datateknologi, styringssystemer, operasjonsplaner, beslutningssystemer og annet.

Bedre tilgang på satellittbilder og at flere kjøper droner utfordrer vår måte å tenke sikkerhet på, mener statsråden.

– Konsekvens av lett tilgjengelig informasjon

Liv Signe Navarsete (Sp) i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget mener at Forsvarsdepartementet avfeier dronekartet altfor lettvint.

– Her ser man konsekvensene av hvor lett tilgjengelig informasjon er, sier hun til VG.

Sp-politikeren trekker fram at Forsvarsdepartementet har et poeng i at det er systemene som ikke kan ses fra luften som er viktigst å skjerme, men påpeker at et slikt kart gjør det enklere for dem som vil finne ut hva som finnes inni de ulike restriksjonsområdene.

– Jeg er litt skeptisk til at vi ikke er mer obs på slike opplysninger som ligger på nett. Dette kartet går mye lengre enn NSMs kart og detaljerer hva som er formålet med det enkelte anlegg.

En måte å regulere på

Oversikten er nok laget med de beste intensjoner, men inneholder mange feil og unøyaktigheter, mener Tom Snedal, som er fagansvarlig for luftbårne sensorsystemer i NSM.

– Jeg tror det vil være riktig å berømme næringen for selv å ta grep for å redusere sjansene for at droner benyttes i konflikt med det DJI antar er områder som man ikke ønsker slik aktivitet. Geofencing er et godt verktøy for å hjelpe droneoperatører til å forholde seg lojalt til regelverket som gjelder, skriver Snedal i en e-post til VG.

Geofencing, eller GPS-gjerder, er i denne sammenhengen digitale gjerder som gjør at en drone ikke kan fly inn i et bestemt område.

Snedal forklarer at det trolig vil komme begrensninger fra myndighetene fremtiden, men at det vil ta tid. I mellomtiden er det lett for produsenten selv å regulere bruken.

– Er det offentlig informasjon?

– NSM kjenner ikke til hvor DJI har hentet sin informasjon. NSM har valgt å offentliggjøre mindre informasjon knyttet til publiserte forbudsområder mot sensorbruk fra luften enn måten DJI har valgt å beskrive sine Geofencing-områder.

DJI skriver i en e-post til VG at de får sine data fra kilder som er åpne for offentligheten, deriblant luftfartsdatabaser. I Europa får de dessuten data fra sin britiske partner Altitude Angel.

De viser til at det er mer enn et kart på nett. Det er integrert i dronene og hindrer dem i å fly over sensitive områder.

– For å hjelpe dronepilotene å gjøre ansvarlige beslutninger – slik brorparten av dem gjør – knyttet til hvor de skal fly og ikke, publiserer vi data som viser områder der det kan være restriksjoner, skriver kommunikasjonssjef Matt Bailey til VG.

Overfor iTromsø opplyser kommunikasjonsdirektør Stephen Farmer i Altitude Angel at selskapet kun bruker offentlig tilgjengelig informasjon for å oppdatere kartene.