Ber Strandbyen avvente

Kommunen ber Einar Sørensen AS avvente med planene for Strandbyen.

STRANDBYEN: Tegningen viser Strandbyen i forkant, nye Pyramiden i midten og TIRB-tomta opp til venstre med boligblokker. Illustrasjon: Meinich Arkitekter AS  Foto: ESAadmin

nyheter

– Inntil utbyggingsprogrammet og revidert samfunnsdel i kommuneplanen med arealstrategi foreligger, ser vi det ikke som tjenlig at Strandbyen tas opp til regulering, skriver kommunen til Einar Sørensen AS, som står bak ideen om en ny bydel på fastlandet.


Sier nei til møte om «Strandbyen»

Avdeling for byutvikling sier nei til å møte arkitektkontoret Lund Hagem om den planlagte «Strandbyen».

 

Kommunen viser til at forslag til utbyggingsprogram forventes lagt fram for politisk behandling til høsten.

– De positive mulighetene, men også utfordringene, ved Strandbyen blir belyst i en større sammenheng.