Holder folkemøte for å løse trafikkproblemer i Tromsdalen

Bydelsrådet mener dagens trafikksituasjon utgjør en sikkerhetsrisiko for barn og andre innbyggere.

MYE TRAFIKK: John Pedersen (til venstre) og Ørjan Kjærvik Olsen i Tromsdalen bydelsråd ser fram til torsdagens folkemøte om trafikksituasjonen i bydelen. 

nyheter

Trafikken gjennom sentrale, tettbygde strøk av Tromsdalen beskrives som problematisk av mange innbyggere. Nå vil John Pedersen og Ørjan Kjærvik Olsen i Tromsdalen bydelsråd høre fra «Dalingan», i håp om å få bedret trafikksituasjonen.

Torsdag inviterer de innbyggere til folkemøte på Otium. Der skal trafikkproblemene diskuteres, med deltakelse fra kommuneadministrasjonen.

– Tromsdalen er en tett befolket bydel med store trafikale utfordringer. Veinettet her er bygd for trafikkbildet slik det var på 60-tallet, og vi har i lang tid jobbet opp mot politisk og administrativ ledelse, for å få bedret trafikksituasjonen sentralt i Tromsdalen, sier Pedersen.


Fra sidelinja:

«Hvorfor ser en ikke transport i et bysamfunn som et fellesgode som alle er like avhengige av»

Ikke for å strø salt i vonde sår, men det er noen merkelige kortslutninger ved «Tenk Tromsø» som gjør at stadig flere stiller spørsmål ved prosjektet, skriver Herman Kristoffersen.

 

Tar snarveier nær skole og barnehage

Pedersen har vokst opp et steinkast fra nye Otium, og er gammel nok til å huske åpninga av Tromsøbrua i 1960.

– Etter at nye Otium ble bygget har trafikken økt ytterligere, påpeker lederen av bydelsrådet – som mener det gamle, etablerte kjøremønsteret i Tromsdalen skaper problemer.

– Finner folk snarveier opp gjennom området der det er skole og barnehage?

– Ja, noen gjør det for å komme seg raskest mulig til byen. Mange som bor nordover velger bort tunnelen, vil ikke stå i kø nede på hovedveien (Tromsøysundvegen, journ.anm.), og ender opp med å kjøre opp gjennom sentrale Tromsdalen for å komme seg til Tromsøbrua, sier Pedersen.

– Dette er riktig nok våre egne observasjoner. Vi har etterspurt tellinger og statistikk om trafikken, men foreløpig ikke fått tall fra kommunen, sier Ørjan Kjærvik Olsen.


Nesten 9.500 kjøretøy er kontrollert i Nord-Norge så langt i vinter

Vegvesenet har siden oktober i fjor gjennomført 9,478 dekk- og kjettingkontroller. Det har resultert i 317 gebyrer, 382 bruksforbud og seks anmeldelser.

 

– Skrikende behov for fortau

Duoen fra bydelsrådet er samstemte i at dagens gjennomfartstrafikk representerer en sikkerhetsfare for skoleelever, barnehagebarn og øvrige innbyggere.

– At all trafikken i sentrale Tromsdalen går gjennom Turistvegen skaper utfordringer, og det er fortsatt et skrikende behov for fortau til og fra byens største turistattraksjon: Fjellheisen. Det overordnede problemet er at veiene i Tromsdalen ikke er dimensjonerte for all trafikken som går igjennom her, sier Olsen.


Enige om hva som må til for å gjenåpne busstrasé i Tromsdalen

Nobina har kommet til enighet med kommunen om hva som skal gjøres for å gjenoppta kjøringen opp Gåsværveien ved Otium.

 

Pedersen og Olsen beskriver dialogen med kommuneadministrasjonen som god. For en snau måned siden mottok de et forslag fra kommunens side, med nye enveiskjøringer og sperringer opp fra Tromsøysundvegen.

– Hva med dem som skal kjøre barna sine til barnehagen og skolen her? De kan vel neppe bli fornøyd med lang omvei via hovedveien sørover?

– De som kommer nordfra vil kunne kjøre rett opp til skolen og barnehagen på ettermiddagen, etter kommunens foreslåtte endringer. Men når veien er stengt om morgenen må de kjøre «rundt». Problemstillinger som dette er grunnen til at vi inviterer alle «Dalinga» til å si sin mening på folkemøtet, sier Olsen.


Vil ha busskur på snuplass i Kroken

«Når nøden er for stor så tar man seg til rette og urinerer, samt ved flere tilfeller har de «levert avføring» i snøskavla», skriver en velforening i Kroken.