Høy luftforurensning i Hansjordnesbukta

Statens vegvesens målestasjoner på Tromsøya viser at det for tiden er høy luftforurensning ved Hansjordnesbukta og Rambergan.

Hansjordnesbukta. Arkivfoto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Det melder nettstedet luftkvalitet.info, som overvåker og varsler om luftkvaliteten i Norge. Nettstedet er utviklet og driftes av Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) på vegne av Miljødirektoratet, Statens Vegvesen og NILU.

Målestasjonen på Hansjordnesbukta viser rødt nivå, det vil si at det er høy luftforurensning. Målestasjonen på Rambergan viser orange nivå, som er moderat luftforurensning.