Vil ha miljø øverst i nordområdemelding

Kommunen ber regjeringen sette jernbane, økologisk bærekraft og kompetanse øverst i den kommende nordområdemeldingen.

HØRINGSSVAR: Kommunen vil at det skal satses på jernbane, demokrati og kompetanse i regjeringens nye nordområdesatsing.   Foto: Marius Hansen

nyheter

Høsten 2020 skal regjeringen legge fram en helt ny nordområdemelding, og har i den forbindelse bedt berørte kommuner og regioner om innspill.

Fra Tromsø kommunes side ber man regjeringen å basere meldingen på FNs bærekraftsmål.

De tre områdene som kommunen ønsker ekstra fokus på er kommunikasjon, demokratiutvikling og kompetanse.

Under det første punktet peker man spesielt på behovet for en konsekvensutredning av jernbane – og da gjerne knyttet til nettene i våre naboland.

Under de to sistnevnte punktene ønsker kommunen at det skal satses særskilt på å gjøre det attraktivt å delta i samfunnsutviklingen også i distriktene, samt på mer innovasjon og kunnskapsbygging – spesielt innenfor fiskerisektoren.

Kommunens høringssvar skal nå sendes til Utenriksdepartementet etter politisk behandling i formannskapet.