Ledigheten øker i Troms, men Nav-sjefen peker på ett problem som er større

Det siste året har antallet helt arbeidsledige i Troms økt med ni prosent. Nav-direktøren mener imidlertid at mangel på arbeidskraft er et større problem.

MANGLER ARBEIDERE: Direktør ved Nav Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen, jobber både for å kvalifisere ungdom og hente flere arbeidstakere fra utlandet.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Med økt antall helt ledige går arbeidsmarkedet i Troms fylke motsatt vei av den nasjonale trenden. I Norge har arbeidsledigheten gått ned med fem prosent fra april 2018 til april 2019, viser ferske tall fra Nav.

Nav ser selv på endringen i Troms som en liten korrigering, og peker på at ledigheten fortsatt er lav. Det er bare Sogn og Fjordane som har lavere andel arbeidsledige.

Mangler folk i alle bransjer

Direktør ved Nav Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen, sier mangel på arbeidskraft er en større utfordring enn antallet ledige.


Frykter uføre i frivillig arbeid kan miste trygd

Uføre personer med «økt restinntektsevne» kan få uføregraden sin revurdert.

 

– Den store utfordringen på arbeidsmarkedet her i nord er å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft til de mange ledige jobbene. Troms mangler arbeidskraft i nær sagt alle bransjer, sier Kristoffersen.

– Bransjer som helse og ingeniøryrker har i langt tid manglet kvalifisert arbeidskraft, men det er også behov for mer ufaglært arbeidskraft, legger hun til.

MANGE LEDIGE JOBBER: I Tromsø kommune er 726 personer helt arbeidsledige, viser ferske tall fra NAV. Det er registrert 885 ledige stillinger i kommunen. 

 

Det finnes fortsatt flere ledige menn (2,3 prosent) enn kvinner (1,3 prosent) i Troms. Aldersgruppa 20 til 24 år har høyest andel helt ledige (2,9 prosent), mens Troms-beboere i alderen 50 til 59 har lavest ledighet (1,1 prosent).

Vil kvalifisere ungdom

Det er 1.407 utlyste stillinger i Troms, hvorav 885 av er i Tromsø. Antallet helt ledige i fylket er 1.603 mennesker.


Kvinne (49) tiltalt for å ha svindlet Nav for nesten 250.000 kroner

Unnlot å opplyse om at hun var på ferie i Tyrkia i til sammen 19 perioder over fem år.

 

– Det er ikke nødvendigvis slik at de arbeidsledige kan gå rett inn i de ledige stillingene som er utlyst, påpeker Kristoffersen.

Den ferske statistikken viser hundrevis av ledige stillinger innen butikk, salgsarbeid og andre serviceyrker.

– Servicebransjene har tradisjonelt sett mye ufaglært arbeidskraft. Hvorfor er det vanskelig å få flyttet noen av de arbeidsledige inn i disse yrkene?
– En del av de ledige er ungdom som mangler arbeidserfaring. Noen har lettere psykiske ledelser, har droppet ut av skolen, eller rett og slett fått seg en knekk. Nav jobber med å kvalifisere så mange som mulig av disse, slik at de når kompetansekravene, sier Kristoffersen, og legger til:
– Disse ungdommene kan gjøre en kjempejobb. Derfor er det nødvendig for oss å være i tett kontakt med arbeidsgiverne, og Nav skal være gode på oppfølging. Jeg oppfordrer bedrifter til å ta kontakt med oss.

Rekrutterer fra utlandet

Nav-direktøren peker på to viktige faktorer i arbeidsmarkedet.

Illustrasjon: Nav 

 

– Skal Nord-Norge øke verdiskapningen, trenger vi å få alle ungdommene våre i arbeid, i tillegg til å friste flere til å flytte hit. Nav har intensivert arbeidet med å rekruttere arbeidstakere fra andre land, sier Kristoffersen.


Etter 8 år som arbeidsledig fikk Awadallah Ahmed (39) endelig fast jobb:

– Hvis alle jobbet like hardt som Ahmed ville man trengt færre ansatte

Awadallah Ahmed har i en årrekke forsøkt å overbevise arbeidsgivere om at han kan jobbe. Etter åtte år som arbeidsledig fikk han endelig en fast jobb, og hans nye arbeidsgiver kunne ikke vært mer fornøyd.

 

I Tromsø kommune er 726 mennesker helt ledige. Disse utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken. I Tromsø er 162 arbeidssøkere på tiltak hos Nav, som er en nedgang på 44 personer siden april 2018.