Tre fagmiljøer ved UiT vil ha status som senter for fremragende utdanning

Regjeringen har satt av ekstra midler til økt satsing på kvalitet i utdanningen.

FREMRAGENDE: Tre senter ved UiT har søkt om status som senter for fremragende utdanning. Foto: Jørund Wessel Carlsen 

nyheter

Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som står bak ordningen Senter for fremragende utdanning.


Fiskeridirektoratet ber folk slutte å oppsøke «spionhvalen»

Den mye omtalte «spionhvalen» har skapt stor interesse den siste uka. Nå ber Fiskeridirektoratet nysgjerrige tilskuere om å slutte å oppsøke hvalen.

 

I år har det kommet inn søknader fra 22 fagmiljøer fra landets universiteter og høgskoler. Tre av disse er ved UiT, skriver Khrono. Disse er «C21Enhance Centre for Enhancement of 21st Century Skills in Higher Education», «Centre for Excellence in Interprofessional Education» og «Research-based Strategic Technological Approaches to Russian Teaching».


Får 160 millioner kroner til kreftforskning i Tromsø, Bergen og Trondheim

UiT og UNN får nøkkelrolle i det nasjonale samarbeidsprosjektet.

 

I dag finnes det åtte senter for fremragende utdanning. Statusen tildeles for fem år, med mulighet for ytterligere fem års forlengelse. Nye sentre kan tildeles mellom fire og åtte millioner kroner årlig i disse fem årene.

Utvelgelsen av finalistene skjer innen utgangen av juni.