Deler ut 600.000 parkeringskroner

Elever og ansatte ved enheter i fylkeskommunen kan søke støtte til tiltak som fremmer miljøet.

PROSJEKTLEDER: Line Bjørkli. Foto: Åse Hjelvik/Harstad Tidende 

nyheter

For å få flere til å la bilen stå og heller velge buss, sko eller sykkel til jobb, innførte Troms fylkeskommune parkeringsavgift på sine eiendommer i både Harstad og Tromsø i fjor.

– Ansatte i fylkeshuset i Tromsø betaler 60 kroner per dag for å parkere bilen sin utenfor bygget, sier Line Bjørkli, prosjektleder i planavdelingen i fylkeskommunen.


Mener fylkeskommunen har brutt regelverket for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser mener Troms fylkeskommune brøt regelverket da de inngikk avtaler om etablering og drift av parkeringsplasser ved fylkeskommunens eiendommer.

 

Nå gjøres overskuddet fra parkeringspengene tilgjengelig for elever og ansatte i alle enheter i fylkeskommunen som vil søke om støtte til ulike tiltak som gir en miljøeffekt.

For eksempel har en ansatt ved en videregående skole søkt om støtte til innkjøp av piggdekk til sykkelen sin for å kunne sykle til jobb vinterstid heller enn å kjøre bil.

– I tillegg kan det søkes om låsbart sykkelskur eller andre miljøtiltak, sier Bjørkli og legger til at tiltakene skal gi positiv miljøeffekt både lokalt og globalt.


Her skrev Tromsø parkering ut 37 bøter på én dag: – Et godt 600-kronerstips er å alltid sjekke skiltingen

I slutten av februar ble parkeringstidspunktene utenfor Polaria endret. Det er det mange som ennå ikke har fått med seg.