Nå river de den gamle brannstasjonen: – Tromsø mister noe nå

Onsdag denne uken startet rivingen av den gamle brannstasjonen i Tromsdalen.

RIVES: Torsdag morgen var arbeidet med å rive veggene på brannstasjonen godt i gang.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Bygget ble satt opp i 1961, og fra 1981 til 2010 var det i bruk av brannvesenet. Onsdag startet rivingen av bygget.

– Jeg vil nesten si at Tromsø mister noe nå, sier Fredrik Prøsch, sivilarkitekt og nyvalgt leder av Fortidsminneforeningen Tromsø.


Vurderer å bygge kjempestort «oppvekstsenter» i Tromsdalen

I 2022 kan det stå ferdig på sletta bak Ishavskatedralen med skole, barnehage, helsestasjon og bydelsbibliotek.

 

Vedtok riving

I forbindelse med reguleringsplanen for Otium bo- og velferdssenter som ble vedtatt i 2016 satt Tromsø kommune i gang en prosess hvor de evaluerte om bygningen kunne brukes.

Det ble da vedtatt at bygningen skulle rives. Direktør for byutvikling i Tromsø kommune, Mette Mohåg sa til iTromsø i september i fjor at bygningen skulle rives.

– Den kommer til å bli revet, og det er satt av penger til rivingen. Det er ikke forsvarlig å la den stå til forfall. Det har vært gjort en vurdering av brannstasjonen, og det er ikke et bygg kommunen vil ta vare på, sa Mohåg.


Debatt:

Ta i bruk brannstasjonen i Tromsdalen

Vi mener at dette er et forhastet vedtak hvor det ikke er vurdert alternativ bruk av brannstasjonen, skriver Svein Gunnar Karlstrøm og Jos Kögeler.

 

To ytterpunkter

Prøsch og Fortidsminneforeningen har i lang tid vært engasjert i kampen om å bevare bygget, sammen med Tromsdalen bydelsråd og flere medlemmer fra Brannkorpset.

– Jeg må jo si at det er trist å erfare at man aldri får et svar på hovedargumentet mot rivingen, nemlig at det er igangsatt på feil premisser, sier Prøsch.

Han mener at kommunen bare la opp til to alternativer: At bygget kunne brukes som del av Otium, eller at det måtte rives.

– Mellom disse to ytterpunktene var det ingen alternativ, sier Prøsch.


Debatt

Riving på feil premisser

Tromsdalen brannstasjon har utspilt sin rolle som brannstasjon, men som en ressurs for annen bruk er den fortsatt oppegående.

 

Ikke gjenbruk

 

Tromsø kommune har siden begynnelsen av året ventet på å komme i gang med rivingen. Bygget måtte tømmes innvendig for løsøre, og de har ventet på rivingstillatelse. De har også tatt prøver av byggets materialer for å se om noe kunne gjenbrukes.

– Det blir ikke gjenbruk av betongen. Alt må kjøres på deponi, sier Knut Strand, prosjektleder ved utbygging og byggeprosjekt i Tromsø kommune.


Ønsker å stoppe riving av den gamle brannstasjonen: – Bygget er enestående i Tromsø

Den gamle brannstasjonen i Tromsdalen skal rives før høsten. Nå tar bydelsrådet opp kampen og vil bevare bygget.

 

Miljøfarlige stoffer

Betongen brukt i bygningen inneholdt miljøfarlige stoffer, blant annet seksverdig krom, Ch+6.

– Bygningen inneholder stoffer som ikke er forenelig med gjenbruk. Kommunen ønsker ikke å gjenbruke dette på tomta, og tar ansvar med å deponere dette. Nå har entreprenøren også holdt på i tre uker med å slipe bort asbesten som er brukt i limet på gulvet før selve rivingen kunne starte, sier Strand, som mener bygget var i såpass dårlig stand at oppussing ville vært en enorm oppgave.

– Det hadde vært en veldig omfattende prosess. Taket på gamledelen av bygget var såpass dårlig at entreprenørene mente det var et under at det ikke hadde ramlet ned.


Flytter brannhistorisk samling hit

Byens brannhistoriske samling blir snart flyttet til Strandveien, i likhet med kommunalt ansatte.

 

– Alle bygg må vedlikeholdes

Prøsch hevder at spørsmålet om miljø var en av argumentene for å la bygget stå.

– Problemet oppstår den dagen man river. De hadde kontroll på asbesten under byggingen. Mange andre bygg i Norge har tilsvarende problemer med betongen. Alle bygg må vedlikeholdes, sier Prøsch.

Han hadde håpet at bygget kunne gjenbrukes, både for miljøets skyld men også for arkitekturens del.

– Det er en trend i Europa hvor denne typen gamle industribygg tas i bruk, sier Prøsch.


Historisk samling holdt på å råtne – nå får de penger

Tromsøs brannhistoriske samling får 50.000 kroner fra kommunen.

 

– En viktig periode

Han påpeker at helse- og omsorg stiller høye tekniske krav til bygninger, og at Otium aldri var en reell mulighet. Han foreslår at bygget for eksempel kunne blitt brukt som utstillingslokale.

Prøsch mener brannstasjonen i Tromsdalen var et sjeldent eksempel på industriarkitektur fra tiden etter krigen.

– Arkitekturen representerer en viktig periode. I tillegg hadde bygget meget vakre interiørdetaljer, sier Prøsch.

– Stasjonen og Tromsøbrua er jevnaldrende konstruksjoner som kler hverandre og har dialog der de ligger. Snart må vi si: «Hvor det ene ligger».