Tok 30 råkjørere i ny kontroll i Eidkjosen

For kun to dager siden ble 26 bilister bøtelagt på samme sted.

Illustrasjonsbilde fra en annen kontroll.  Foto: Tor Farstad

nyheter

UP har lørdag ettermiddag gjennomført en ny kontroll i 50-sonen i Eidkjosen, kun to dager etter forrige storfangst.


26 bilister tatt i fartskontroll på Kvaløya

Høyeste målte hastighet var 84 km/t i en 50-sone.

 

Denne gangen ble det utstedt 30 forenklede forelegg for å ha kjørt for fort.

Høyeste målte hastighet denne gangen var 71 km/t.


STRAFF-O-METER: Velg fartssone og hastighet - sjekk hva straffen blir3. Sannsynlig reaksjon

[*] Straff-o-meteret gir svar på forventet straff ved normale omstendigheter, altså der det er verken spesielt formildende eller skjerpende omstendigheter. ■ Flere forhold kan innvirke på straffenivået, slik som prikkbelastninger fra tidligere, kjøreforhold, sikt, skadeomfang samt rulleblad. Endringer i rettspraksis beveger dessuten straffenivået i strengere eller mildere retning. ■ Normalt blir det ikke påstått bøter i kombinasjon med samfunnstraff eller ubetinget fengsel. Bøtesatsene er ajour pr. januar 2018. ■ Grensene mellom de ulike straffereaksjonene er basert på "Veiledende normer for påstand om samfunnsstraff i ulike hastighetssoner", rundskriv fra Riksadvokaten av 19. oktober 2007 (ikke videreført). ■ Førere under 18 år slipper normalt ubetinget fengselsstraff. ■ Kilder: "Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker", "Standardiserte bøtesatser for trafikkovertredelser" og "Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv." | Av: Trond Haakensen og Stian Andreassen ©iTromsø