Gjør det vanskeligere å øke bompengesatsene i en fremtidig byvekstavtale

Samferdselsminister Jon Georg Dale legger en kraftig demper på mulighetene til å øke nivået på bompenger i forbindelse med kostnadsøkninger for trafikktiltak.

GIR RØDT LYS: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier nei til «automatisk» økning av bompengenivået dersom kostnadene for trafikkprosjekter øker. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix 

nyheter

Dale sier at det ikke lenger skal være like enkelt å øke bompengesatsene i byer med såkalte byvekstavtaler.

– Dimensjoneringen på bompengepakkene må tilpasses den faktiske inntektsstrømmen, skriver Dale i en pressemelding.

Kraftig innstramming

Dersom et prosjekt som inngår i byvekstavtalene blir dyrere – eller inntektene fra bompenger blir lavere – har det tidligere vært mulig å justere nivået på bompengene. Det skal det nå bli stans for.


Dale stanser økte bompenger i byene

Reduserte bompengeinntekter i byene skal ikke håndteres ved å øke prisene for bilistene, har samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) bestemt

 

– Vi strammer nå inn på adgangen til å øke bompengene i byområdene med byvekstavtaler. Opplegget vil i praksis innebære at hvis inntektene svikter eller kostnadene øker, må prosjekter tas ut av pakken dersom ikke prosjektene nedskaleres eller kostnadene ved disse reduseres, skriver Dale.

Får ikke øke bompengene

Samferdselsministeren peker på eksempler der byer med bompengeavtaler har stor forskjell mellom vedtatte prosjekter og finansiering. Dette skal ikke få spre seg til andre byer, sier han.


– Vi ser allerede nå byområder der det er manglende samsvar mellom inntektene og kostnadene på prosjektene i porteføljen. I disse avtaleområdene bør man allerede nå ta inn over seg at det ikke vil være adgang til å øke inntektssiden, sier Dale i pressemeldingen.

Skal hindre unødvendig vekst

Årsaken til innstrammingen er ifølge statsråden at det ikke skal være en «automatisk» vekst i bompengenivået om og når kostnadene vokser.

– Jeg forventer at det vi gjør nå gir bedre styring av prosjekter i bompengepakkene og at vi får stoppet en unødvendig videre vekst i bompengene, skriver Dale.

– Må være forsiktige

Ordfører Kristin Røymo – leder i Tenk Tromsø – sier at Dales «brems» er fornuftig.

– Vi er som er satt til å forvalte disse verdiene må være forsiktig med å lesse kostnader på folk. Vi må være forsiktige i pengebruken, sier hun.

Samtidig understreker hun at en slik ny og restriktiv holdning til bompengenivået ikke må føre til at målsettingen med byvekstavtalene ikke oppnås.

FONUFTIG: Ordfører i Tromsø, Kristin Røymo, synes at innstrammingen Jon Georg Dale legger opp til er fornuftig.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

– Målet er at vi skal få ned biltrafikken samtidig som vi også skaper økt trafikksikkerhet og tryggere skoleveier i Tromsø, sier hun.

Hun sier at nivået Tenk Tromsø har lagt seg på med tanke på den såkalte «tiltaksporteføljen» er nøktern, og at nivået på bompengene gjenspeiler det.

Håper på mer statlige penger

– Tiltakene i porteføljen vil også bli vurdert hvert år for å se om vi oppnår våre målsettinger, sier hun.

At regjeringen nå setter en lavere liste for bompenger tolker hun også som at staten vil gå inn mer aktivt i finansieringen av vei- og trafikksikringsprosjekter.

– Det er noe finansministeren har signalisert, og som vi håper skal gi større statlig andel i fremtidige prosjekter, sier hun.