Stenger vei for utkjøring på Slettaelva

Mandag 20. mai stenges utkjøringen fra Karveslettvegen mot Salarøyvegen.
nyheter

Årsaken er at dette krysset skal strammes opp, for å øke trafikksikkerheten for myke trafikanter ifølge kommunen.

Krysset skal etter planen åpne igjen i løpet av cirka to uker.