Enighet i kommuneoppgjøret

Partene ble enige torsdag kveld.
nyheter

Det er fagorganisasjonene Unio og Akademikerne som har blitt enige med arbeidsgiversiden KS om lønnsoppgjøret.

Unio opplyser om enigheten i en pressemelding like før klokken 22 torsdag.

Meklingsfristen var satt til midnatt, og hadde det ikke blitt noen løsning, ille rundt 7.000 lærere ha streiket fra fredag morgen. Det kunne i verste fall gått ut over eksamen for elever over hele landet.

– Meklingen har ikke gitt noen ytterligere lønnstillegg, men den har vært konstruktiv. Vi har fått en avtale om utvalgsarbeid. Vi forventer at resultatene fra utvalgenes arbeid vil være viktige inn mot hovedoppgjøret i 2020. Det gjorde at vi kunne akseptere, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune, og fortsetter:

– Resultatet for de langtidsutdannede lærerne er uendret, men vi er fornøyd med lønnsløftet for stillinger med 3- og 4-årig høgskoleutdanning, blant annet sykepleiere og barnehagelærere.

Ifølge Unio har avtalen den samme økonomiske rammen som den som allerede er inngått med LO kommune og YS kommune.

Ingen enighet i statsoppgjøret

Statsoppgjøret er fortsatt langt unna en løsning, melder mekler Mats Wilhelm Ruland overfor NTB.

Dermed er det lite som tyder på at rundt 2.000 statsansatte får vite om de skal gå på jobb fredag morgen eller om de skal stå streikevakt.

– Det er to hovedtemaer partene har brakt til mekling – økonomi og et pensjonsspørsmål. Vi er ikke i mål på noen av spørsmålene, men det har vært bevegelse fra begge sider på begge områder. Dette er begge krevende spørsmål med stor betydning for partene, sier Ruland.

Alle de fire hovedorganisasjonene i statlig sektor, LO, YS, Unio og Akademikerne, var torsdag kveld i innspurten av årets lønnsoppgjør. På andre siden av meklingsbordet siter forhandlingsdelegasjonene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.