Støtter intensjonsavtale

Fylkesrådet vil inngå intensjonsavtale med sameiepartneren Nordic Eiendom AS om et fremtidig samarbeid om utvikling av Mellomveikvartalet.
nyheter

Bakgrunnen er planene som ble presentert i vinter om bygging av flere hundre boliger på området mellom Mellomveien og Fylkeshuset som eies av både fylkeskommunen og Nordic Eiendom.

Planene innebærer blant annet at de såkalte «tripp-trapp-husene» og Mellomvegen 40 (tidligere Statens vegvesen) rives.