– Virker som om algeinvasjonen er gått noe tilbake

Det dør langt færre laks nå enn tidligere denne uken. – Det virker som om algeinvasjonen er gått noe tilbake, sier Fiskeridirektoratets regiondirektør i Nordland, Janne Andersen.

ALVORLIGE FØLGER: Algeinvasjonen fører til omfattende laksedød i noen av Norges største oppdrettsfylker, Nordland og Troms  Foto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix

nyheter

Algeinvasjonen som har herjet i Nordland og Troms de siste ukene har drept omkring 13.200 tonn med laks, og ført til katastrofale tap i flere oppdrettsselskaper, skriver E24.

Nå ser det omsider ut til å ha roet seg noe. 

Søndag er det ikke meldt om død fisk i Troms, mens det er begrenset dødelighet enkelte steder i Nordland. 

– Jeg har et håp om at det stopper litt opp nå, sier Lars-Johan Naustvoll, havforsker og algeekspert i Havforskningsinstituttet, til E24.

– Det virker som om algeinvasjonen er gått noe tilbake, mener Fiskeridirektoratets regiondirektør i Nordland, Janne Andersen.


Kommentar:

Fiskedøden nærmer seg Tromsø

Oppdrettsnæringa stålsetter seg for den mørkeste epoken på nesten 30 år. Dødsalgen er nemlig tilbake igjen.

 

– Er nok veldig opptatt nå

I Nordland har hele 2,5 millioner laks blitt flyttet i et håp om å redde dem fra algene og alle som har meldt flytting er ferdige, skriver Fiskeridirektoratet i en oppdatering på sine nettsider.

Men ikke alle har sluppet unna, blant dem Mortenlaks' anlegg Storøya Nordøst.

– Det er et lite selskap som har få lokaliteter og står uten mange alternativer – oppdretteren er nok veldig opptatt akkurat nå. I dag og i går er det totalt 30.000 av totalt 400.000 fisk som har dødd der, sier Andersen til E24.

Det er for det meste snakk om små fisk på kun 100 gram – slakteklar størrelse ligger på tre til seks kilo – som ble satt ut for bare noen uker siden. 

E24 har ikke lykkes å få kontakt med Mortenlaks søndag.


For 30 år siden gjorde en giftig alge massiv skade på norskekysten. Nå herjer den igjen i oppdrettsanleggene

En dødelig alge sprer seg i Troms og Nordland og tar livet av tusenvis av tonn oppdrettsfisk. Store summer er på spill for næringen. Giftalgen gjorde enorm skade langs kysten i 1988 og 1991 – og varte i en hel måned.

 

Fortsatt høye konsentrasjoner av alger

Til tross for at langt færre laks dør enn det som har vært tilfelle tidligere denne uken, er det fortsatt høye konsentrasjoner av alger i flere områder i både Troms og Nordland.

– Vanntransporten har ført algene vestover mot Øksfjorden, og vi var bekymret fordi det ligger noen store anlegg der med mye fisk. Men det som er interessant er at til tross for at noen av anleggene lå i et område med ganske høye konsentrasjoner av alger, så høye at vi egentlig forventet dødelighet, har det ikke ført til atferdsendringer i fisken, sier Lars-Johan Naustvoll. 

Det har overrasket algeeksperten. Han trekker frem to teorier på hvorfor algenivået har vedvart, mens dødeligheten har stupt.

– Enten var noen av anleggene så godt plassert at vannet med algene ble «pushet» litt ut fra bukten, og snek seg forbi oppdrettslaksen.

Kan være mindre giftig 

Den andre muligheten er at algen har endret giftighet, og ikke lenger er en like stor dødstrussel for fisken.

– Det er ofte den første algebølgen som har størst giftpotensial og effekt, forklarer Naustvoll.


Giftige alger herjer: Et varslingssystem som kunne begrenset skadene ble avviklet i 2010

Flere forsikringsselskaper sørget for at norske oppdrettere visste når dødsalgene spredte seg. Men etter flere år uten alger, stoppet finansieringen fra forsikringsbransjen.

 

Han sier man kan forestille seg at algeoppblomstringen er som en vanndråpe, med en klar, tykk front, før den blir smalere og former en slags tynn hale. Det var «vanndråpens front» som vi kan ha sett tidligere denne uken, med størst effekt på fisken. 

Samtidig vil algen enten dø av vanskelige forhold eller oppstå i lavere konsentrasjoner ettersom algen beveger seg ut av konkrete fjordsystemer og mot åpent hav.

– Sammenligner du dagens situasjon med forholdene før helgen har det på mange måter roet seg ned. Sør i Troms ser det ut til å ha stoppet helt opp, og nå er det primært nordlige Nordland som er rammet. Men samtidig er det veldig vanskelig å si hva som skjer fremover, sier han.