Vil ha folk i det nye fylket med i undersøkelse: – Den første av sitt slag i nord

Tirsdag 28. mai blir rundt 50.000 innbyggere fra Troms og Finnmark invitert til å svare på spørsmål om hva som kan påvirke helsen.

FOLKEHELSE: En folkehelseundersøkelse blir denne uken gjennomført i regi av Troms og Finnmark fylkeskommune. Deltar man, lokker de også med premier.   Foto: GUDMUND NYMOEN

nyheter

Folkebladet: Formålet med undersøkelsen er å finne ut hvordan folk trives i sitt nærmiljø, avdekke hvilke faktorer som påvirker livskvalitet og hva folk tenker selv om egen helse.

– De som blir invitert til å delta i undersøkelsen er tilfeldig trukket ut fra Folkeregisteret, men skal være representativt i forhold til alder, kjønn og kommune. Invitasjonen sendes ut via e-post eller SMS og samtlige er over 18 år. Svarene er anonyme og undersøkelsen er godkjent av Datatilsynet, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.


Endring i kosthold kan ha gjort det mulig å si «vaffel»

Da mennesket startet med jordbruk fikk vi også evnen til å uttale «f» og «v».

 

Livskvalitet

Fylkeshelseundersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet og UiT Norges arktiske universitet.

– I en ny region er vi opptatt av å legge til rette for gode levekår og livskvalitet. Derfor må vi vite hvordan folk har det. Hvis mange nok svarer vil vi få et godt grunnlag for å kunne prioritere tiltak som kan komme innbyggerne til gode, og bidra til bedre folkehelse, sier Sigrid Ina Simonsen, Fylkesråd for kultur og næring i Troms fylkeskommune.

Troms og Finnmark er de første fylkene som gjennomfører fylkeshelseundersøkelser etter en ny nasjonal mal som har en egen del om livskvalitet.

– Pilotundersøkelser har blitt gjennomført i Agder, Vestfold og Hordaland. Det er utarbeidet et tillegg til undersøkelsen som skal kunne gi økt kunnskap om kultur og språkbakgrunn hos personer med samisk, kvensk eller norskfinsk bakgrunn, står det videre i pressemeldingen.


Håper å avdekke hvorfor noen får nyreproblemer

Siden 2007 har forskningsgruppen ved UNN undersøkt tromsøværingers nyrefunksjon. Resultatene får internasjonal oppmerksomhet, og nå er deltakerne inne på nok en undersøkelsesrunde.

 

Premie

Videre opplyser Fylkeshelseundersøkelsen er viktig for å få et godt grunnlag for det regionale og lokale folkehelsearbeidet. De påpeker at jo flere som deltar, jo bedre kunnskapsgrunnlag.

– Vi håper at så mange som mulig som har blitt invitert vil delta og svare på spørsmålene, avslutter fylkesråden.

Som en liten gulrot lokker fylkeskommunen med premier til de som deltar.

– Ti tilfeldige personer som svarer på undersøkelsen vil få et gavekort på kr 2 000,-. Vinnerne blir annonsert på fylkeskommunenes nettside og på Facebook, opplyser de.


Giftstoffer i 30-åringer halvert på 30 år viser Tromsøundersøkelsen

Blodprøver fra Tromsøundersøkelsen og Kvinner og kreft-studie viser at miljøgifter med lang levetid i kroppen er i kraftig tilbakegang.