Hvert tredje barn blir kjørt til skolen – mange på grunn av farlig skolevei

– I valget mellom å sende barna ut på skoleveien med hjertet i halsen og å kjøre dem, er det klart mange velger å kjøre, sier Camilla Ryste i NAF.

OPPLÆRING: Både trafikkopplæring og trygg utforming av skoleveiene er viktige for at barna skal kunne sykle eller gå til skolen, melder NAF og opplyser at 40.000 barn i år har fått sykkelopplæring på skolen.   Foto: NAF

nyheter

Stortinget har som mål at 80 prosent av skolebarna skal sykle eller gå til skolen, men ifølge NAF viser realiteten seg å være noe annerledes. I en undersøkelsen utført av InFact på oppdrag fra NAF, blant foreldre med barn i skolealder, viser det seg at hvert tredje barn blir kjørt til skolen.

– Både utforming av skoleveien og trafikkopplæring er viktig for å nå dette målet, skriver Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, i en pressemelding onsdag.

I undersøkelsen kommer det frem at av de som kjører barna til skolen, så oppgir 26 prosent at de gjør det på grunn av farlig skolevei. 32 prosent gjør det fordi de skal samme vei, 12 prosent oppgir at det er på grunn av lang vei og manglende skoleskyss mens ti prosent gjør det på grunn av tidspress.


Til tross for 260 millioner kroner til tiltak for å få ned bilbruken, øker den fortsatt

Til tross for 260 millioner kroner til tiltak for å få ned bilbruken, øker den fortsatt. Nå er lokalpolitikerne klare for å inngå byvekstavtale med staten som betyr åtte milliarder kroner til nye tiltak.

 

Foreldre som kjører skaper også fsrlige situasjoner

47 prosent svarer at de har opplevd farlige situasjoner skapt av foreldre som kjører barna til skolen.

– Foreldre er bevisste på at å kjøre barna til skolen også kan skape farlige situasjoner, men mange velger det fordi det er enklest eller selve skoleveien er farlig. Vi mener at trygge skoleveier bør være en prioritet, slik at barna kan sykle eller gå i de fleste tilfeller, skriver Ryste, og poengterer at man har et stykke frem for å nå målet.


Rødmalingen i sykkelfeltene er allerede slitt bort flere steder

Rødmalingen i sykkelfeltene skreller av etter bare få måneder på asfalten. Nå skal kommunen i dialog med entreprenør Grav & Spreng for å finne ut hva som har skjedd.

 

– Både veiens utforming og trafikkopplæring er viktig for at barna skal komme trygt frem, skriver hun.


Debatt

Venstre sier ja til byvekstavtale

Bompengedebatten ruller videre. Men den er en avsporing fra de to egentlige temaene for byvekstavtale: Behovet for et trafikkløft og hensyn til klima og det lokale miljøet.

 

40.000 barn har i år fått sykkelopplæring

NAF oppgir at over 40.000 barn har i år fått sykkelopplæring gjennom programmet Sikker på sykkel, som gjennomføres på skoler over hele landet.


Nytt tiltak skal få flere til å velge sykkel

De nye vikepliktsskiltene og rødmalingen skal bidra til at flere velger å sykle. – Jeg frykter flere ulykker, men dét skyldes at andelen syklister øker. I sum blir det tryggere å sykle nå, sier Sjur Melsås.

 

– Å lære å sykle trygt i trafikken er et stort steg for barna. Det er flott å se at så mange skoler deltar i opplegget, og vi har hatt jevn vekst i deltakere de siste årene, skriver Ryste.

Barna lærer både praktiske og teoretiske ferdigheter, og får sykle en løype med øvelser hvor barnas mestring av sykkelen testes. NAF, som støtter programmet, arrangerer også distriktsfinaler for hver region, og nasjonal finale på Dal i juni.


Nå kan du trygt parkere sykkelen i Storgata

Nå slipper du å låse fast sykkelen din i stikkrenner og lyktestolper.