Varsler oppstart av planarbeid for seniorboligene på Elverhøy

Boligkomplekset skal etter planen bestå av ti boenheter med felles boareal og uteområde.

BOLIGDRØM: Ruth Angell (til venstre) og Grete Torgersen med tegningen av det som kan bli landets første seniorhus i sitt slag. Tegningen til arkitekt Kjersti Nerseth er bare en idéskisse som viser hvordan ti leiligheter og fellesareal kan se ut, det er opp til beboerne selv å bestemme hvordan det blir.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

På vegne av Seniorboliger Elverhøy varsler Sweco oppstart av planarbeid ved Langnesvegen mellom Christian VIIs gate og Olastien.

– Hovedintensjonen i planen er å tilrettelegge for et mindre boligkompleks bestående av ti boenheter med en andel felles borareal og uteområde. Planen vil ha 2–3 etasjes bygg, samt volum plassert på den nordlige og østlige delen av tomta, heter det i planvarselet. Frist for innspill er 28. juni.


Dette blir det første av sitt slag i Norge:

Bygger kollektiv for seniorer

Seniorkollektivet skal bygges like ved Prestvannet og har plass til ti personer.

 

Fellesrommene og leilighetene vil være tilpasset eldre mennesker og de behovene som kan dukke opp med hensyn til tekniske hjelpemidler, ekstra brede ganger og heis.