Økning i arbeidsledigheten i Troms

I mai var ledigheten i Troms og Finnmark på henholdsvis 1,6 og 2,7 prosent. Tallet for Troms representerer en liten økning, mens Finnmark er uendret fra mai i fjor

I Troms er 1.440 personer helt arbeidsledige, viser ferske tall fra NAV.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Arbeidsledigheten på landsbasis er også nærmest uendret, og det er ved utgangen av mai 59 813 registrerte helt ledige i Norge.

Den lille økningen i ledigheten i Troms er fra et meget lavt nivå i mai i fjor. To kommuner i Troms har under 1 prosent ledighet, og en storkommune som Tromsø har f.eks 1,4 prosent.


Litt flere arbeidsledige i mai

Tallet på arbeidsledige økte med 500 personer fra april til mai. Ledigheten utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken, ifølge sesongjusterte tall fra Nav.

 

Det meldte Nav i en pressemelding fredag.

Den lave ledigheten har vedvart over tid i størstedelen av vår region ifølge Nav. De ser heller ikke noen spesielle tegn til at ledigheten skal øke spesielt mye det neste året.

– Nav ser foreløpig ikke utslag på ledighetstallene knyttet til den dramatiske situasjonen med algeoppblomstring for lakseoppdretterne i Nordre Nordland og Sør-Troms. Det har vært antydet omfattende permitteringer, men det er for tidlig å trekke konklusjoner og vurdere tiltak fra Navs side, sier direktør ved Nav Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen

Helt ledige
mai 2019

Antall

Prosent av arbeidsstyrken

Endring fra i fjor i antall

Endring fra i fjor i prosent

Troms Romsa

  1 440

1,6

105

8

Finnmark Finnmárku

  1 075

           2,7

3

0

Hele Norge

59 813

2,1

-195

0