Debatt:

Postnummer forsinker pasientbehandling

Som sykepleier ved Lakselvbukt omsorgstjeneste, har jeg sett meg grundig lei av alle problemene som postnumrene skaper både for pasienter, pårørende og oss som arbeider i tjenesten.

FORTVILER: Spesialsykepleier Anne Marie Isaksen i Lakselvbukt skriver at postnummer fører til problemer for pasientbehandlingen. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

I Tromsø kommunes ytterdistrikt ligger Lakselvbukt og Lakselvdalen. Begge steder har postnummer i Balsfjord kommune. Lakselvbukt arbeiderlag har sendt brev til postverket i både i 2011 og i 2012. I brevene beskrev vi nøye våre bekymringer for hvordan postnumrene skaper alvorlige hindringer for oss i det daglige. Postverket har ikke vist noe handlekraft i forhold til å forandre postnummer.

Vi bor i Tromsø kommune og ikke i Balsfjord kommune. Her om dagen var det kommet en melding om en utskrevet pasient. Meldingen var havnet til Balsfjord kommune, dermed fikk vi ikke vite at pasienten var på tur hjem. Dette førte til at ingen møtte pasienten ved hjemmet og kontinuiteten med å kunne ivareta pasientens utskrivelse ble dermed ikke fulgt opp. I tillegg brytes taushetsplikten gang på gang. Dette strider klart i forhold til lovverket vårt. Helsepersonelloven kap 5. paragraf 21 og 21 a. sier klart og tydelig at helsepersonell skal hindre at andre får tilgang til pasientopplysninger uten at det er begrunnet i helsehjelp til pasienten.

Alle kan vel forstå at det kan være vanskelig å vite hvem som skal ha pasientopplysningene når postnumrene 9042 og 9040 ligger i Balsfjord kommune. Pasient og brukerrettighetsloven paragraf 3-6, rett til vern mot spredning av opplysninger, understreker også at opplysninger om pasienten skal behandles med varsomhet og respekt for integriteten til den opplysningene gjelder. Vi har også eksempel på epikriser som har havnet opp til Lakselv, deretter til Balsfjord for så å komme til oss lenge etterpå. Pasienters timeinnkalling til UNN havner ofte i Balsfjord. Enten til Storsteinnes eller Laksvatn. Det har også flere ganger hendt at medisiner er kommet på avveie og havnet i Balsfjord. Hjelpemidler til pasientene våre havner på Storsteinnes.

Dette fører til en stor frustrasjon og et møysommelig arbeid for å nøste opp hvor ting havner. Slik praksis er ikke forsvarlig og i verste fall kan pasientenes behandlings kontinuitet stoppe helt opp. Viktige medisiner kommer ikke fram i tide, timeinnkallinger når ikke pasientene og viktige opplysninger for å kunne samhandle med spesialisthelsetjenesten for å kunne gi best mulig behandling blir forsinket. Det fører til at både pasientene, pårørende og vi som arbeider i tjenesten blir fortvilet og maktesløse.

I forhold til en selvopplevd akuttsituasjon med en hjertestans hvor jeg startet hjerte lungeredning og hadde mobilen på høyttaler, satte AMK meg over til legekontoret på Storsteinnes. Dere kan jo tenke dere selv hvilket unødvendig sommel det ble før jeg fikk tak i rette vedkommende. Alle forstår jo at når en står oppi en hjertestans, så er det viktig å få fatt i riktig instans og det fort. Det har også vært tilfeller hvor en har vært nødt til å krangle med legevakta for å få hjelp fordi de ser på postnummeret og er bestemt på at vi tilhører Balsfjord legevakt.

Dette er en spesiell utfordring når vi er på hjemmeadresser hos pasientene. Det ønskes sterkt at vi får tilbake det gamle postnummeret som var 9045 Lakselvbukt, noe som vil løse alle våre problemer.