Mattilsynet letter på krav til algerammede oppdrettere

Lakseselskaper som er rammet av dødsalgen får en hjelpende hånd fra myndighetene gjennom reduserte lusekrav. – Vil absolutt hjelpe, sier lakseanalytiker.

FÅR HJELP: Mattilsynet endrer nå på lusekravene til lakseoppdrettere i Nord-Norge som sliter etter å ha blitt rammet av dødsalger. Her ute ved merdene ved Rinøya i Lødingen, der død laks ligger med buken opp flytende i vannet.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

nyheter

Mattilsynet letter midlertidig på kravene for å hjelpe oppdrettere som er rammet under algeoppblomstringen, skriver E24.

Det kommer frem i en melding fra tilsynet.

Lokaliteter som direkte eller indirekte er rammet av dødsalgen kan få fritak fra kravene om lavere maksimal lusegrense som gjelder om våren og sommeren.

På denne årstiden senkes normalt grensen fra maks 0,5 kjønnsmodne lus per fisk til maks 0,2.

Det medfører at en rekke anlegg som er langt under vanlig lusegrense nå har for høye lusetall.

Oppdretterne må da normalt sett enten behandle fisken eller slakte ut. Når fisken er svekket av alger, risikerer man at fisken dør ved håndtering.


Fiskeridirektoratet opprettholder algeberedskapen

Algeberedskapen opprettholdes. Men det kan se ut som om oppblomstringen av alger er på vei ned, opplyser Fiskeridirektoratet.

 

– Vil absolutt hjelpe

«I dispensasjonsperioden skal det til enhver tid være færre enn 0,5 voksen hunnlus av lakselus i gjennomsnitt per fisk i akvakulturanlegget», skriver Mattilsynet.

Lakseanalytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets forklarer at oppdretterne ved å unngå avlusing også kan unngå at fisk dør.

– Denne dispensasjonen vil absolutt hjelpe, ved at oppdretterne som er rammet av de giftige algene slipper å få en ekstra byrde, sier lakseanalytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets til E24.

Noen oppdrettere kan også få fritak fra kravet om telling av lakselus i en avgrenset periode.

Det gjelder de som er hardt rammet av dødsalgen og der det foreligger vurdering fra fiskehelsepersonell.

– Hensikten er å unngå å forverre situasjonen. Lusetellingen kan stresse fisken og gi økt dødelighet blant svak fisk, sier Giskeødegård.


Lakseprisen faller fortsatt på grunn av mye slakt

Fersk laks ble eksportert for 61,33 kroner i uke 21, noe som er 6,3 prosent lavere enn i uka før. Det skjer samtidig som flere anlegg rammes av «dødsalgene».

 

Laksehopp på Børsen

Nesten 8 millioner oppdrettslaks har dødd etter at giftige alger de siste ukene har rammet en rekke oppdrettsanlegg i Nordland og Troms.

Fiskeridirektoratet skriver i en oppdatering at det mandag ikke er meldt om dødelighet i hverken Troms eller Nordland.

Direktoratet opprettholder algeberedskapen med vaktfartøyet «Rind» utover uken.

På Oslo Børs var lakseaksjene i godt driv mandag, med kjempen Mowi opp 3,74 prosent. Salmar var opp 4,47 prosent, Lerøy steg 3,57 prosent.

Det bidro til å sende sjømatindeksen opp 3,2 prosent – indeksen henter seg inn etter å ha falt i forrige uke.

Ingen av de børsnoterte lakseselskapene er rammet av giftalgen.


Havforskningsinstituttet: – Oppdrett har ikke skylden for algeoppblomstring

Oppdretterne kan ikke klandres for algeoppblomstringen som har tatt livet av 7,7 millioner laks, konkluderer forskere ved Havforskningsinstituttet.