Tatt tre ganger på fire dager for råkjøring i Tromsøysundtunnelen

Lakselvmannen må møte i Nord-Troms tingrett i august.

Arkivbilde fra Tromsøysundtunnelen.  Foto: Tor Farstad

nyheter

Mannen i 30-årene bor i Lakselv, men er tiltalt for en rekke lovbrudd i Tromsø i perioden mellom slutten av november og fram til julaften i fjor.

På fire dager ble han tatt i gjennomsnittsmålingen i Tromsøysundtunnelen tre ganger for å ha kjørt over fartsgrensen. Høyeste tillate hastighet i tunnelen er 80 km/t, men mannen ble målt i henholdsvis 89, 91 og 92 km/t.


Åpnet den "nye" Tromsøysundtunnelen

Etter to år med vedlikeholdsarbeid, er det nå klart for åpning av begge løpene i tunnelen.

 

Natt til lillejulaften skal mannen ha nektet å etterkomme politiets pålegg om å straks forlate Tromsø sentrum. Da han skulle innsettes i arresten, skal han ha sparket en politibetjent i låret og magen, og han er dermed tiltalt også for å ha «ved vold å ha påvirket en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling, eller søkt å oppnå dette».

Lakselv-mannen må møte i Nord-Troms tingrett i midten av august for å svare på tiltalen mot seg.


STRAFF-O-METER: Velg fartssone og hastighet - sjekk hva straffen blir3. Sannsynlig reaksjon

[*] Straff-o-meteret gir svar på forventet straff ved normale omstendigheter, altså der det er verken spesielt formildende eller skjerpende omstendigheter. ■ Flere forhold kan innvirke på straffenivået, slik som prikkbelastninger fra tidligere, kjøreforhold, sikt, skadeomfang samt rulleblad. Endringer i rettspraksis beveger dessuten straffenivået i strengere eller mildere retning. ■ Normalt blir det ikke påstått bøter i kombinasjon med samfunnstraff eller ubetinget fengsel. Bøtesatsene er ajour pr. januar 2018. ■ Grensene mellom de ulike straffereaksjonene er basert på "Veiledende normer for påstand om samfunnsstraff i ulike hastighetssoner", rundskriv fra Riksadvokaten av 19. oktober 2007 (ikke videreført). ■ Førere under 18 år slipper normalt ubetinget fengselsstraff. ■ Kilder: "Forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker", "Standardiserte bøtesatser for trafikkovertredelser" og "Forskrift om tap av retten til å føre motorvogn mv." | Av: Trond Haakensen og Stian Andreassen ©iTromsø