Ingen Robukta-merknad fra fylkeskommunen

Troms fylkeskommune har ingen merknader til planene for Robukta.

OMREGULERING: Kommunen vil nå omregulere Robukta fra næringsformål til friluftsområde. Ill: Google Maps 

nyheter

– Troms fylkeskommune, herunder kulturminnevernet, har ingen merknader til planforslaget og synes det er flott at Robukta blir del av et sammenhengende regulert friområde rundt Sydspissen, heter det i et innspill til planen for Robukta.

Tromsø kommune vil omregulere tomta fra nærings- til friluftsformål.


Sydspissen: Nå omreguleres Robukta til grøntområde

Robukta, som er nærmeste nabo til Telegrafbukta, blir nå omregulert til friluftsformål.

 

Det heter videre at fylket er positiv til regulering av trafikk og adkomstforhold, og tar til etterretning at det i planen ikke angis noe mer om gjennomføring enn at opparbeiding er avhengig av kommunal bevilgning.