Robukta-nabo krever ro

Håper planene for Robukta vil forholde seg til boligforskriftene.

OMREGULERING: Kommunen vil nå omregulere Robukta fra næringsformål til friluftsområde. Ill: Google Maps 

nyheter

– Vi er nærmeste nabo til Robukta og har erfart at det kan være mye bråk med dagens drift. Vi ber om at det i reguleringsbestemmelsene angis at boligforskriftene gjelder og at det skal være stille om kvelden klokka 23.00.

Det skriver en nabo i en e-post til Tromsø kommune i forbindelse med at forslag til reguleringsplan for Robukta er lagt ut på høring.


Ingen Robukta-merknad fra fylkeskommunen

Troms fylkeskommune har ingen merknader til planene for Robukta.