Fylkesrådet støtter fraværsendring

Kunnskapsdepartementets forslag får støtte fra fylkeskommunen.

Fylkeskommunen.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Fylkesrådet i Troms støtter Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven – fraværsgrense og trafikkopplæring.

– Dette vil bidra til å redusere utfordringene mange av elevene, som ønsker å ta trafikkopplæring mens de gjennomfører videregående opplæring, opplever. Det vil bidra til å utjevne forskjellene som ungdom i distriktene opplever i forhold til sentrumsnære skoler, heter det i vedtaket.


Støtter intensjonsavtale

Fylkesrådet vil inngå intensjonsavtale med sameiepartneren Nordic Eiendom AS om et fremtidig samarbeid om utvikling av Mellomveikvartalet.