Kirkens SOS flytter inn i nye lokaler og starter chat-tjeneste

Kirkens SOS Nord-Hålogaland flytter ut av loftet til Bymisjonen og inn i eget hus i Skippergata. De nye lokalene vil gi mulighet til å opprette en chat-tjeneste.

INNFLYTNINGSFEST: Onsdag flytta Kirkens SOS Nord-Hålogaland inn i nye lokaler. Her er to av hedersgjestene: Varaordfører Jarle Aarbakke (Ap) og domprost Stig Lægdene. 

nyheter

Onsdag møtte varaordfører Jarle Aarbakke opp i fjerde etasje i Skippergata 16 for å gjøre det varaordførere er skapt for: Å klippe snorer.

Aarbakke benyttet anledningen til å snakke om unge som sliter med psykiske problemer, særlig dem som vurderer å ta sine egne liv.


Arrangerte åpen kafé på 17. mai: – Syria er mitt hjem, men Norge er mitt andre land

Mange trakk til den åpne kafeen i Kirkens Bymisjons lokaler på nasjonaldagen.

 

– I kommunen gjør vi ulike ting for å møte slike utfordringer. Blant annet har vi bygget høyt gjerde på Tromsøbrua og planlegger det samme på Sandnessundbrua, sa Aarbakke.

STYRELEDER: Sigmund Lindgård i Kirkens SOS Nord-Hålogaland fortalte at de har vært til tede i Trmosø siden 1979. – Her er det 40 frivillige som tar imot henvendelser døgnet rundt hele uka. 

– Så kan vi si at dere også utgjør et gjerde for mennesker når alt virker mørkt og dystert. Dere er her, dere lytter og det tror jeg er veldig viktig for mange.

Åpner chat-tjeneste i 2020

Kirkens SOS Nord-Hålogaland er det eneste senteret i Nord-Norge og ett av elleve sentre i Norge.

Hittil har to ansatte og 40 frivillige bemannet krisetelefonen på loftet hos Bymisjonen i Parkgata, men nå flytter senteret inn i nye lokaler i Skippergata 16.

SNORKLIPPER: Varaordfører Jarle Aarbakke (Ap) åpnet de nye lokalene til Kirkens SOS i Skippergata og overrakte en sjekk på 5000 kroner på vegne av kommunen.  

Det er daglig leder Gry Heggås Jensen fornøyd med fordi det gir dem muligheten til å opprette en chat-tjeneste i tillegg til muligheten for å ringe eller sende SMS.

GENERALSEKRETÆR: Leif Jarle Theis tok turen til Tromsø for å være tilstede under åpningen av de nye lokalene.  

– I Tromsø har vi manglet ressurser og egnede lokaler til å starte med chat, men nå jobber vi for å få den opp og gå i 2020. Et slik tilbud er viktig for unge og 80 prosent av dem som tar kontakt med oss er under 25 år, sier hun.

– Forebyggende

Jensen forteller at det i løpet av et døgn er rundt 500 personer som tar kontakt med Kirkens SOS.


Disse frivillige organisasjonene får støtte fra kommunen

De frivillige organisasjonene får til sammen i underkant av åtte millioner kroner fra kommunen i år.

 

– Det er mange som har behov for noen å snakke med enten på grunn av ensomhet, sykdom, selvmordstanker eller andre ting de sliter med, sier hun.

– Hva kan dere bidra med i slikte situasjoner?
– Vi er verken rådgivere eller terapeuter, men kan være til stede for den som tar kontakt. Forskning viser at det å snakke om problemet i seg selv er forebyggende, og det er vårt formål, avslutter hun.