Tromsøpar siktet for menneskehandel

Kvinnen driver en massasjeklinikk i Tromsø. Tirsdag ble hun og samboeren hennes pågrepet.

MASSASJEKLINIKK: Her driver den siktede kvinnen et massasjestudio.   Foto: Marianne Lein Moe

nyheter

Mannen (61) og kvinnen (40) er begge siktet for brudd på straffelovens paragraf 257:

«Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd tvinger, utnytter eller forleder en person til prostitusjon eller andre seksuelle ytelser straffes for menneskehandel med fengsel inntil 6 år.»

Vi er i en innledende fase av etterforskningen. De to er fengslet på bakgrunn av bevisforspillelsesfare, og har også restriksjoner på seg, så jeg kan ikke gå inn på detaljer i etterforskningen, sier Yngve Myrvoll, leder for felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning ved Troms politidistrikt.

– Mistenker dere at det har foregått utnyttelse av mennesker til prostitusjon ved massasjeklinikken?

– Det vil jeg ikke kommentere.

– Hvor lenge har de to vært under etterforskning?

– Det ønsker jeg heller ikke å kommentere.

– Hva fikk politiet til å innlede etterforskning?

– Jeg kan ikke på nåværende tidspunkt si noe om andre involveringer eller bakgrunnen for saken, svarer Myrvoll.

Pågrepet tirsdag

De to ble pågrepet av politiet 4. juni, og ble fremstilt for varetektsfengsling onsdag. De er nå fengslet i fire uker.

I fengslingskjennelsene kommer det fram at det er flere fornærmede og vitner i saken, samt at mistanken mot paret er styrket etter det som ble avdekket under ransaking og kriminaltekniske undersøkelser.

Både mannen og kvinnen har forklart seg til politiet, men det opplyses i kjennelsene at det tas sikte på oppfølgende avhør av begge.

Samboerparets fulle rolle i virksomheten synes ifølge retten ikke å være avklart.

«Det vil være av betydning for bevisvurderingen å få avklart hvem som er involvert i virksomheten siktedes samboer driver og både hennes og siktedes rolle i forhold til utnyttelse til prostitusjon», skriver tingrettsdommer Inger Bonnie Gjerde.

Selvstendig næringsdrivende

Mannen er registrert med rekke roller i næringslivet i Tromsø. Det fremkommer i rettsdokumentene at mannen er selvstendig næringsdrivende, og at bedriften hans vil rammes hardt dersom han fengsles. Det tok ikke retten til følge.

Kvinnen skal ikke ha annet arbeid utover driften av massasjeklinikken.

Paret har fått brev- og besøksforbud i to uker.

I kjennelsen heter det at politiet har beslaglagt omfattende materiale som skal gjennomgås og undersøkes, hvilket vil være tidkrevende.

«Det er derfor etter rettens mening avgjørende at politiet nå får anledning gjennom etterforskning å bringe på det rene hvem som er involvert i virksomheten og på hvilken måte, uten at siktede får anledning til påvirke deres forklaringer eller på annen måte forspille bevis.»

– Avviser innholdet i siktelsen

Kvinnens forsvarer, advokat Ken Olav Warth, opplyser at 40-åringen stiller seg avvisende til innholdet i siktelsen.

– Hun har avgitt forklaring om forholdene. Så langt har vi imidlertid ikke hatt stor tilgang til politiets saksdokumenter, da mange av dem er klausulert, forteller han.

– Mener politiet at prostitusjon skal ha forekommet ved massasjeklinikken?

– Det er nærliggende å tro det ut fra ransaking og beslag som er gjort i saken, svarer Warth.

Kvinnen ble onsdag sendt til Oslo for varetektsfengsling.

– Jeg har ikke fått snakket med henne om å anke fengslingskjennelsen ennå, forteller advokaten.

61-åringens forsvarer, Ulf E. Hansen, sier at han grunnet restriksjoner ikke kan uttale seg om saken.