Vil ha støygjerde i Langnesvegen

Vil skjermes for bråk fra byggingen av Norrøna boligpark.

NYTT BOLIGFELT: Slik blir hele Norrøna boligpark seende ut når det er ferdig.   Foto: Illustrasjon

nyheter

I en e-post til kommunen, etterlyser en beboer i Norrønavegen støygjerde langs sørsiden av Langnesvegen i forbindelse med bygging av Norrøna boligpark.

Han viser til både støy og støv fra den økte trafikken, og også en tett kum full av støv og sand.

– Jeg skulle gjerne visst hvilke formelle krav som er satt med tanke på støygjerde og hvordan disse følges opp. Hvilke krav stiller kommunen til utbygger og hvordan følges det opp, spør beboeren.