Anmeldte politiet for å banke på døren istedenfor å bruke ringeklokken

I midten av januar 2019 skulle politiet forkynne et besøksforbud til en person i Tromsø.

Illustrasjonsbilde  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

nyheter

For å oppnå kontakt valgte polititjenestemennene å banke på døren. Vedkommende som bodde på adressen mente bankingen skapte unødvendig mye bråk, og politiet skulle heller benyttet seg av ringeklokken.

Støyen hadde angivelig gjort at kjæledyret ble urolig og personen så ingen annen utvei enn å anmelde tjenestemennene til Spesialenheten.

Spesialenheten kunne ikke finne holdepunkter i anmeldelsen som sannsynliggjorde at politiet hadde opptrådt på straffbar måte. Derfor ble saken henlagt uten ytterligere etterforskningsskritt.