Slik skal Tromsø bli plastfritt

Tromsø skal på sikt bli en plastfri by, og nå skal politikerne vedta en handlingsplan for å nå målet.

PLASTFRITT: Tromsø kommune skal på sikt bli en plastfri by, og nå skal en handlingsplan for hvordan man skal oppnå dette behandles politisk.  Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

nyheter

Tirsdag i neste uke skal kommunestyret behandle en strategi- og handlingsplan for hvordan Tromsø skal bli en plastfri by på sikt.

I den omfattende planen er det en rekke punkter som sammen skal bidra til at forbruket av plast reduseres kraftig, og – ikke minst – hvordan man kan minke mengden plastavfall på avveie.

Planen legger opp til at kommunen på egen hånd skal jobbe med plastproblematikken, men også samarbeide med andre myndigheter, næringslivet og med innbyggerne.

Skal samarbeide med andre

Ifølge planskriverne bør kommunen ha følgende fokus på sitt arbeid


Småbarnsmødre startet opprop FOR bompenger: – Vi er lei av å bli brukt som argument for å si nei

Kvinnene har sett seg lei av å bli brukt som «ammunisjon» i kampen mot bompenger.

 

• Gå foran som godt eksempel, ved å redusere plastbruk og -utslipp generelt, og på sikt fjerne all unødvendig engangsplast i hele kommunens virksomhet.

• Å samarbeide med næringsliv og aktører som jobber med plastproblematikk og marin forsøpling – kommunen skal tilrettelegge for aktiviteter som går på tvers av sektorer.

• Å arbeide for å redusere mengden avfall på avveie, før det når havet, gjennom god opprydding og håndtering av avfall i bebodde strøk og på kysten

• Informasjonstiltak rettet mot innbyggere

For å oppnå målene er det en rekke konkrete tiltak som vurderes.


Formannskapet vil bytte ut kystsoneplan etter fire år: – Det er for tidlig

Etter fire år er dagens kystsoneplan moden for skraphaugen. Arbeidet med å etablere en ny skal starte allerede nå.

 

Blant disse kan nevnes:

• Kartlegging av egen bruk av plast, innkjøpsrutiner som hindrer bruk av engangsartikler og unødvendig plast, resirkuleringsordninger og kildesortering i enhetene.

Holdningskampanjer

• Gjennomføre kampanjer om reduksjon i bruken av plast, samarbeid med andre kommuner, myndigheter og organisasjoner som jobber med å redusere plastbruk, samt samarbeide med de omfattende forskningsmiljøene i Tromsø

• Gi økonomisk støtte til arbeidet med å redusere plastbruk, rydding, kildesortering og lignende


Krever svar på hvorfor Tromsø er utslippsversting

Klimagassutslippene har økt mer i Tromsø enn nesten alle andre norske byer. Nå vil politikerne vite hvorfor.

 

• Hindre spredning av mikroplast. De største kildene til mikroplast er slitasje på bildekk, granulat i kunstgressbaner, maling, samt vaskemidler.

• Hyppigere vask av veier og tunneler for å fjerne mikroplastrester etter trafikken.