Stadig flere elever i Troms fullfører videregående

Siste Troms-kull målt av Statistisk Sentralbyrå startet skoleløpet i 2013 og fem år senere har 72 prosent fullført og bestått videregående skole. Det er en framgang på tre prosentpoeng.

Fornøyd: Fylkesråd for utdanning, Roar Sollied, er fornøyd med utviklinga.   Foto: Jørn Myreng

nyheter

Folkebladet: På landsbasis er det også en økning på ett prosentpoeng, noe som bidrar til en gjennomføringsprosent på 75,3 prosent.

Fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied (V), er svært fornøyd med den positive utviklinga.

– Det er gledelig at Troms igjen øker vesentlig mer enn landssnittet. Min erkjennelse er at det ikke er nok å «framsnakke yrkesfag». Planer må iverksettes i gjennomgående samspill mellom utdanningsetaten, skolene, opplæringskontorene, bedriftene og bransjene. Sammen vet vi hvor skoen trykker, og vi gjør noe med det. Derfor forventer jeg fortsatt framgang for tromselevene, sier Sollied.


Vil ikke ha forsinket skolestart for gutter

Gutter og menn havner i utenforskap – slik vil fylkesrådet løse det.

 

De konkrete tiltakene etter den yrkesfaglige fylkestingsmeldingen «Samspill for økt gjennomføring» er satt inn fra og med året da 2013-kullets yrkesfagelever begynte sin læretid. Målet er fortsatt å øke kvaliteten i opplæringa og sikre overgangen mellom skole og bedrift.

– De årlige tilstandsrapportene har alltid ferskere tall enn femårsmålingene og bebuder ytterligere stigning i andelen som gjennomfører og består i Troms. I tillegg satser vi nå på hente inn alle voksne uten formell kompetanse gjennom en ny strategi for voksnes læring og kompetanse, sier fylkesråden.


Fra nå av blir det seremoni for yrkesfagelever

Fylkeskommunen har vedtatt at det innføres seremoni for fagbrevkandidater.