Kommunen avslår butikksøknad

Planinitiativet fra 70 grader N Arkitektur om å omdisponere Tromsøysundvegen 80 fra bensinstasjon til forretning, på vegne av Norgesgruppen, Nord, avvises av kommunen.
nyheter

– Tiltaket er foreslått lagt på vestsiden av E8 og kan ikke anses som tilknyttet noe boligområde. Det er ikke ønskelig å legge til rette for at myke trafikanter skal krysse E8 hvor det er høy frekvens av alle typer kjøretøy. I tillegg preges krysset av mye tungtrafikk, heter det i kommunens svar.