Må utrede kvikkleirefare forut boligutbygging i Tromsdalen

Kan være fare for kvikkleire på Solstandvegen.
nyheter

NVE fremmer innsigelse til planene om boliger og utvidet handelssenter på Solstrandvegen 30 og 35.


Vil sende planene for Pyramiden II ut på høring

Planene for et 30 prosent større kjøpesenter og opp mot 260 nye boliger skal nå legges ut til offentlig høring.

 

– Formålet med planen er å tilrettelegge for utbygging av boligblokk og utvidelse av handelssenter. NVE mener at det foreliggende planmaterialet ikke gir tilstrekkelig avklaring av faren for mulig kvikkleireskred i eller utenfor planområdet og fremmer derfor innsigelse til planen, skriver NVE i sin høringsuttalelse til planene.