Naboer klager på blokkplaner ved Pyramiden

Reagerer på høyden på boligblokkene på «TIRB-tomta».

MOT SØR: Om du kommer kjørende forbi Nova vil de planlagte blokkene på «TIRB-tomta» se slik ut. 

nyheter

Flere naboer til de planlagte boligblokkene på «TIRB-tomta» ved Pyramiden reagerer både på størrelsen og høyden. I forbindelse med at planen ligger ute til høring har de sendt merknader til kommunen hvor de både vil ha redusert størrelse, høyde og omfang, og at det tas hensyn til eksisterende bebyggelse.


Ber Strandbyen avvente

Kommunen ber Einar Sørensen AS avvente med planene for Strandbyen.

 

Det foreslås konkret at høyden på blokkene senkes med minimum én etasje, helst ikke høyere enn fire etasjer og at garasjeanlegget legges under bakkenivå.