Listhaug vil endre åpningstidene til Vinmonopolet

Regjeringen foreslår å flytte rammene for Vinmonopolets åpningstider på lørdager.

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug vil utvide Vinmonopolets åpningstid med én time.  Foto: Berg-Rusten, Ole

nyheter

En utviding av Vinmonopolets åpningstid lørdager, til klokken 16.00, er sendt på høring.

– I Granavolden-plattformen går det frem at regjeringen vil flytte rammene for Vinmonopolets åpningstid på lørdager til klokken 10-16. Denne endringen vi nå foreslår gjenspeiler handlemønsteret i befolkningen, samtidig som regjeringens alkoholpolitikk ligger fast, er eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug sitert i en pressemelding fra regjeringen.

I dag kan Vinmonopolet ha åpent mellom klokken 08.30 og 15.00 på lørdager og dager før helligdager. Per februar 2019 hadde alle Vinmonopolets 331 utsalg åpent på lørdager. De aller fleste av dem åpner klokken 10.00 og stenger klokken 15.00.

I tillegg vil regjeringen gjøre det enklere å få både salgs- og skjenkebevilling i samme lokale, der hensikten er å gjøre salg og skjenking av alkohol ved bryggerier enklere.

Alkohollovens utgangspunkt er at det ikke kan gis bevilling til både salg og skjenking for det samme arealet. Departementet foreslår et begrenset unntak fra hovedregelen, ved at det åpnes for at kommunene skal få myndighet til å gi salgs- og skjenkebevilling i samme lokale, når det er i tilknytning til tilvirkning av alkoholholdig drikk.

– Denne lovendringen vil gjøre det enklere for produsenter, som for eksempel mikrobryggerier, å selge egenprodusert, alkoholholdig drikk direkte fra produksjonsstedet. Dette er et ønske både fra næringen selv og fra kundene, sier Listhaug.