Omorganiserer pleie- og omsorgssektoren

Pleie- og omsorgssektoren i kommunen får en helt ny organisering.

OMORGANISERES: Pleie- og omsorgssektoren i Tromsø skal omorganiseres, og få fire nye seksjoner med totalansvar for forskjellige brukergrupper. Foto: NTB scanpix 

nyheter

Fra årsskiftet vil pleie- og omsorgstjenestene i kommunen få fire seksjoner istedenfor dagens fem.

Det fremgår av et saksfremlegg til neste ukes kommunestyre.

Tillitsreform

Omorganiseringen er en del av den såkalte tillitsreformen, og det nye vil være at de forskjellige seksjonene skal få et større totalansvar for de enkelte brukerne.

Tanken er at seksjonene skal organiseres slik at brukernes hele tjenestebehov dekkes.

Fire seksjoner

De fire seksjonene får ansvar for

• eldreomsorg – dvs. hjemmetjeneste, Helsehuset og helsetjenesten

• Tjenester til personer med utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelser.

• rus og psykiatri. I denne seksjonen inngår også Flyktningtjenesten

• Sykehjem.

Den siste seksjonen vil stort sett være den samme som i dag, mens de andre tre vil bestå av tjenestetilbud som tidligere har vært organisert under flere forskjellige seksjoner.