SKYTEBANESAKEN:

Når en nå må flytte fra Tromsdalen, var en i ferd med å gjøre samme tabbe en gang til

Skytebanesaken har engasjert mange, også Huseiernes Landsforbund som ivaretar beboeres interesser. Kommunens behandling var en grov og unødvendig overtramp av disse interesser.
nyheter

Nå har også politikerne innsett dette og endret holdning. I møte i byutviklingskomiteen den 6. juni så politikerne at det totalt sett vil være uheldig å plassere skytebane i Kjoselvdalen og at de heller vil finne en mer egnet plass.

Etter dette er det kommet noen debattinnlegg som er av interesse i saken.

Tidligere høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum sitt innlegg i iTromsø den 17.6. er interessant og belysende også for dagens sak.


Debatt:

Et vedtak det står respekt av

Fem år har gått med utredninger, rapporter, høringsrunder, leserinnlegg og avisomtaler.Tromsøs innbyggere er nok ganske lei av hele skytebanesaken.

 

Nerdrum beskriver skytebaneutviklingen fra før 1970 og fram til i dag. Det er erfaringer en bør ta hensyn til, og ikke gjøre samme feil flere ganger.

I 1970 da universitetet skulle bygge ut nord på øya ble det interessekonflikt mellom byutvikling og skyting. Det bør unngås i framtiden.


Debatt:

«Kommunehelseloven kan med stor sannsynlighet vise seg å være en alvorlig snubletråd hva gjelder å kunne bruke en fullskala skytebane i Kjoselvdalen»

Var det noen som snakket om høyt og vedvarende konfliktnivå? Tidligere bedriftslege Anders Christensen ser på støysituasjonen ved etablering av skytebane i Kjoselvdalen i sitt innlegg.

 

Tromsdalen ble valgt som nytt sted. Utbyggingen ble gjennomført til store protester og etter mange rettslige prosesser. Konsekvensen har vært støy og ubehag både for turgåere og beboere. Når en nå må flytte fra Tromsdalen, var en i ferd med å gjøre samme tabbe en gang til, nemlig å flytte banen til et eksisterende boligområde med stort utviklingspotensial.

Nerdrum sier også at «… banen (i Tromsdalen) har vært omstridt så lenge jeg kan huske». Dette tolker jeg slik at også han mener at Tromsdalen var en dårlig løsning. Denne feil må ikke gjentas.

Nerdrum problematiserer også støy fra skyting sammenlignet med støy fra biler. Det kan derfor være nyttig å opplyse at kommunens egen utredning viser at det er en sammenheng mellom skytebane og antall (og derved støy) fra biler. Trafikken vil øke med 80 prosent dersom banen legges i Kjoselvdalen. Dette er kommunens egen vurdering.

Det har også fremkommet synspunkter på at politikerne må opptre mer konsekvent og stå ved tidligere beslutning for å unngå stadige omkamper. Jeg kan for så vidt være enig i dette. Men på den annen side må en også kunne endre standpunkt når det åpenbart er gjort feil vurdering selv om dette på kort sikt innebærer bruk av tid og ressurser. Det som kan kritiseres i skytebanesaken, er etter min mening kommunens merkelige beslutning i 2014, i strid med de utredninger kommunen selv hadde bestilt og betalt. Når de nå endrer på dette og retter opp feilen, står det stor respekt av representantenes vilje til å gjøre dette selv om også dette kan innebære kritikk fra noen.


Debatt:

Kjoselvdalen skytebane i skuddlinjen

På vegne av befolkningen i lokalområdet håper jeg politikerne gjennomskuer Knagenhjelms ensidige innspill i et verdivalg som i virkeligheten handler om å vurdere beboernes helse og velferd (psykososiale forhold) opp mot skytternes krav, skriver Anders Christensen.

 

I en reportasje i Nordlys den 13.juni har Per Jarle Kristiansen, som er anleggssjef for Det Frivillig Skyttervesen, opplyst at det alltid vil være en huseier eller hyttenabo som vil bli plaget. For det første er dette ikke riktig. I noen av de alternativene som Sweco Grøner utredet i 2006, var det ingen nærliggende bolig eller hytteområdet. For det andre er det avgjørende at en må finne det sted som totalt sett er minst plagsomt i vid forstand. Dette vet også Kristiansen veldig godt.

Sweco Grøner vurderte alle relevante forhold for 20 ulike alternativer. Av disse valgte de ut 4 steder som de mente totalt sett var best egnet. Kjoselvdalen var ikke blant disse. I 2014 satte politikerne sitt eget skjønn foran Sweco Grøners, og besluttet å legge skytebanen i Kjoselvdalen. Jeg tror alle inkludert skytterne mener dette var en uheldig beslutning, totale sett.

I denne behandlingen av saken bør en bruke Sweco Grøner sin tilnærming av saken, med vurdering av alle de momenter som bør tillegges vekt. Byutviklingskomiteens drøftinger og vedtak den 6. juni var også basert på en slik totalvurdering.

Når det gjelder den politiske behandling mener Kristiansen at de «har malt seg inn i et hjørne». Det er etter min mening feil. Dersom byutviklingskomiteen ikke hadde endret kurs, kunne kommunen ha kommet i en slik uløselig situasjon. Deres vedtak vil ta ekstra tid og koste mer penger, men må samtidig være en bedre løsning enn å gjøre noe som alle vet blir feil på kort og lang sikt.

Jeg håper framtidig planlegging og etablering av skytebane i Tromsø blir gjennomført på faglig godt grunnlag, og så raskt som mulig. Dette bør prioriteres.