DNB Næringsmegling ilagt gebyr for dårlige hvitvaskingsrutiner

Finanstilsynet har ilagt DNBs datterselskap og seks andre foretak gebyr for overtredelse av hvitvaskingsloven.

DNB sitt flaggskip på Karl Johans gate i Oslo sentrum.   Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

nyheter

Finanstilsynet har ilagt syv eiendomsmeglere overtredelsesgebyr på totalt 1,3 millioner kroner for alvorlige brudd på hvitvaskingsregelverket. Blant annet får DNB Næringsmegling 300.000 kroner i gebyr.

Som en del av antihvitvaskingsarbeidet gjennomførte Finanstilsynet i november og desember 2018 tematilsyn hos ni eiendomsmeglingsforetak, skriver tilsynet i en pressemelding tirsdag morgen.

Tilsynene ble utført hos åtte næringsmeglingsforetak og ett boligmeglingsforetak.

«Hos sju av foretakene ble det avdekket så alvorlige brudd på hvitvaskingsregelverket at Finanstilsynet har besluttet å ilegge disse overtredelsesgebyr», skriver Finanstilsynet videre.

Ikke vurdert risikoen

Koppang-Landbruk og Næringsmegling AS, DNB Næringsmegling AS, Eiendomsmegler Haugesund AS, Næringsmegleren Sædberg & Hodne AS, Norion Næringsmegling AS, Q4 Næringsmegling AS og Bolig- og Næringsmegler Næring AS er foretakene som har fått overtredelsesgebyr, ifølge meldingen.

Finanstilsynet skriver at de i sine vurderinger har lagt vekt på at overtredelser av hvitvaskingslovens krav til risikovurdering, rutiner, internkontroll og opplæring anses som særlig alvorlig.

«Flere av foretakene hadde ikke vurdert risikoen for å bli brukt til hvitvasking eller terrorfinansiering. Flere foretak hadde heller ikke tilfredsstillende rutiner for å forebygge og avdekke hvitvasking, og flere av foretakene førte ingen kontroll med transaksjoner på klientkonto», heter det i meldingen.

DNB: – Tas på alvor

DNB bekrefter i en børsmelding at deres datterselskap DNB Næringsmegling AS har blitt ilagt overtredelsesgebyret.

Ifølge meldingen mener Finanstilsynet at selskapet har for svake rutiner knyttet til blant annet opplæring av ansatte og kontrollrutiner.

DNB understreker at det ikke ble avdekket hvitvasking eller forsøk på hvitvasking under tilsynet.

– Vi tar tilbakemeldingene fra Finanstilsynet på stort alvor. Det siste halvåret har vi innført en rekke tiltak som skal styrke antihvitvaskingsarbeidet i selskapet. Per i dag har vi iverksatt tiltak som svarer opp de mangler som ble påpekt av tilsynet, sier administrerende direktør Anne Helene Mortensen i DNB Næringsmegling.

– En vekker

Hvitvaskingsregelverket skal forebygge at næringsmeglingsforetak blir misbrukt av kunder til å hvitvaske ulovlige midler gjennom eiendomstransaksjoner, forklarer toppsjef Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund i en uttalelse.

– Tilsynet har vært en vekker for bransjen som tar Finanstilsynets kritikk på alvor, sier Geving.

Han forklarer videre at regelverket er omfattende, særlig for mindre foretak. Det opplyses også at foretakene og bransjen har tatt grep etter tilsynene.

– Foretakene har gjennomgått egne rutiner og det er blitt utarbeidet felles rutiner for hele bransjen som skal gjøre det enklere å forebygge hvitvasking og terrorfinansiering på en effektiv måte, sier Geving.

Han understreker at det ikke finnes mistanke om at foretakene har medvirket til straffbare handlinger.

– Selv om reaksjonen kan synes streng har vi forståelse for at Finanstilsynet har behov for å markere alvoret i sakene, sier Geving.