Dette er bankene som øker rentene på boliglånet

Kundene hos Norges største banker må betale mer for boliglånet etter rentehevingen forrige uke. Lånekostnadene vil trolig øke i tiden fremover, ifølge sentralbanken selv.

BOLIGLÅN: Etter at styringsrenten steg til 1,25 prosent har flere banker hevet rentene på lån til bolig. Rentene på sparekontoen vil også gå opp i tiden fremover.  

nyheter

Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank er bortimot den eneste av sentralbanksjefene i verden som øker renten. Årsakene er blant annet god lønnsvekst, en uvanlig svak krone og lav arbeidsledighet

Som følge av at styringsrenten har steget med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent, har en rekke norske banker varslet at de vil heve rentene på boliglån og innskudd. 

Se en full oversikt over bankene som har hevet rentene nederst i saken.

En boliglånskunde med et lån på fire millioner kroner med 25 års løpetid vil måtte se lånekostnadene øke med en 500-lapp i måneden med et rentehopp på 0,25 prosentpoeng.

Skal vi tro Norges Bank, blir det ikke mindre å betale i renter den neste tiden. Under pressekonferansen i etterkant av rentebeslutningen ga Olsen uttrykk for at renten kunne bli satt opp igjen allerede i september.

Rentebanen, prognosen for styringsrenten fremover, viser at styringsrenten trolig vil ligge på rundt 1,75 prosent ved utgangen av 2022. Det tilsier en boliglånsrente på 3,4 prosent i 2022.

DNB var først med å heve boliglånsrenten, rundt ett døgn etter at rentebeslutningen ble klar. Deretter har andre banker fulgt etter.

Tusenlapper å tjene på å bytte bank

Oversiktssidene til Forbrukerrådet, som sammenligner alle landets banker, viser at norske bankkunder kan spare mye ved å forhandle seg til bedre rente eller bytte bank. Informasjonen som er ute nå gjelder for i dag, og flere av de varslede rentehevingene er ikke inkludert ennå. 

Ifølge siden er den beste boliglånsrenten for et lån på fire millioner kroner med 25 års løpetid som tilbys nå på 2,18 prosent, skjønt denne krever fagforeningstilhørighet og har alderskrav.

Har du Boligsparing for unge (BSU), er forskjellen stor mellom beste og dårligste bank i markedet. Fire banker står oppført med en effektiv rente på 4,05 prosent. Til sammenligning ligger den dårligste BSU-renten på 2,50 prosent. 

Med 250.000 kroner på boligsparekontoen, kan du tjene nærmere fire tusenlapper på å bytte bank.

De beste sparekontoene uten bruksbegrensninger, altså med fri uttak, ligger i overkant av to prosent i effektiv rente.

Dette er bankene som har hevet rentene

 • Norges største bank, DNB, setter opp rentene på boliglån med 0,25 prosentpoeng fra 8. august. Den laveste renten vil være på 2,69 prosent. 
 • Danske Bank hever rentene på innskudd og boliglån med 0,25 prosentpoeng fra 9. august. Bankens beste rente på boliglån vil være på 2,85 prosent. 
 • Trondheim-baserte Sparebank 1 SMN øker rentene på både boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng fra 1. juli. Laveste veiledende pris på boliglån vil være på 2,70 prosent. 
 • Sparebanken Vest fra Bergen setter opp renten med 0,25 prosentpoeng fra 8. august. Bankens beste boliglån vil være på 2,65 prosent. 
 • Storbanken Nordea, øker rentene med opptil 0,25 prosentpoeng på både boliglån og innskudd fra 6. august. Den laveste veiledende boliglånsrenten vil være på 2,73 prosent.
 • Sparebank 1 Nord-Norge øker boliglånsrenten med 0,25 prosentpoeng, og varsler også endringer i innskuddsrentene. Beste rente på boliglån vil være på 2,49 prosent. 
 • Sparebank 1 SR-Bank fra Rogaland øker rentene på boliglån og innskudd med 0,25 prosentpoeng fra 24. juni for nye lån og 5. august for eksisterende lån. Bankens beste lån vil være på 2,65 prosent.
 • Lokalbanken Sparebank 1 Ringerike Hadeland vil øke utlåns- og innskuddsrentene med inntil 0,25 prosentpoeng allerede fra 27. juni for nye kunder og fra 12. august for eksisterende kunder.
 • Sparebank 1 Østfold Akershus øker rentene med inntil 0,25 prosentpoeng fra 6. august. Laveste boliglånsrente blir på 2,40 prosent etter endringen.
 • Sparebank 1 BV, som opererer i Buskerud og Vestfold, øker rentene med 0,25 prosent fra 9. august.
 • Sparebank 1 Telemark øker rentene på både utlån og innskuddene med 0,25 prosent fra 8. august.

Merk at fagforeningsmedlemskap kan ha innvirkning på innskudd- og boliglånsrentene.