Ishavsrådet klager også på badstuvedtaket

Mener badstua vil være en sperre for allmenn ferdsel.

BADSTU TIL BESVÆR: Denne badstua i strandsonen ved Kvaløyveien skaper strid.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

I august 2018 startet Frank Øynes byggingen av badstu og bod på sin eiendom på Kvaløyveien. I september fikk han stoppordre fra kommunen, og siden da har diskusjonen om badstua hindrer for fri ferdsel i fjæra pågått.


Får avslag på badstu i fjæra: – Det er fortvilende

Badstua Frank Øynes har bygd på eiendommen sin på Kvaløyveien får ikke dispensasjon fra 100-metersbeltet langs sjøen. Kommunen mener den vil ha privatiserende effekt.

 

I september i fjor søkte Øynes om dispensasjon fra plan- og bygningslovens paragraf 1–8 for badstua som er plassert innenfor hundremeterssonen. I slutten av mai fikk han dispensasjon fra formannskapet til å fortsatte byggingen av badstua, men dette ble kritisert av kommunens seksjons for eiendom. Nå klager også Ishavsrådet på vedtaket.

– Etter vår oppfatning vil badstua fungere som en sperre for allmenn ferdsel slik den er plassert, og korridoren mellom badstu og sjø vil være så smal at den ikke har funksjon som turvei/tursti, skriver Ishavskysten friluftsråd i sin klare på formannskapets vedtak om å gi dispensasjon for badstu i Sorgenfri-fjæra.


Formannskapet gir dispensasjon for badstu i fjæra

Tiltakshaver klaget, og får medhold i formannskapet.

 

De mener trapp/sti ikke vil tilfredsstille allmennhetens ferdsel på strekningen, og at badstua vil legge føringer for en fremtidig kyststi langs Sorgenfri-fjæra.