Kraftig nedgang for bankenes utlånsmarginer

Bankenes marginer er fortsatt positive, men har gått kraftig ned de siste årene, ifølge nye SSB-tall. – Bedre marginer på innskudd subsidierer boligutlån, mener analytiker.

Utlånsmarginen, hvor mye bankene tjener på å gi kundene lån til bolig, gikk ned fra mars til april.  Foto: Vidar Ruud/ NTB scanpix

nyheter

De ferskeste SSB-tallene over bankenes marginer er fra april. De viser at marginen på utestående boliglån var på 1,14 prosent, mens marginen på nye boliglån var 1,17 prosent.

Siden april har Norges Bank hevet renten både i mars og i juni, og er nå på 1,25 prosent. 

Bankenes marginer, et mål på hvor godt bankene tjener på kundene sine, har falt over flere år. Sommeren 2017 var bankenes marginer oppe i 1,7 prosent, ifølge SSB.

– Stigende renter fører til bedre marginer på innskudd, og den fortjenesten subsidierer lavere marginer på boliglånene, sier analytiker Nils Christian Øyen i Sparebank 1 Markets til E24.  

Bankene har ikke økt rentene like mye på sparekontoene til norske kunder. Gevinsten kan de bruke til å godta lavere marginer på lån til bolig. 

– Rentene på bolig har bare steget halvparten av det pengemarkedsrenten har steget, sier Øyen. 

Lånefinansieringen har blitt dyrere den siste tiden, etter at den viktige Nibor-renten økte til 1,43 prosent i april, fra 1,13 prosent ett år tidligere. Bankenes finansiering er basert på Nibor-renten pluss et risikopåslag ved utstedelse av obligasjoner, samt gjennom innskudd.

Peker på små tap

Professor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole sier det er trolig at marginene vil øke noe, og viser til begrenset lønnsomhet hos bankene.

– Bankene tjener fortsatt penger på boliglån fordi det er små tap på slike engasjement og de har et stort volum. Marginene er likevel såpass beskjedne at det er realistisk at de vil stige noe, sier Grytten til E24. 

– Marginene i dag er på et historisk lavt nivå, og det er begrenset lønnsomhet i det.

Grytten, i likhet med Nils Christian Øye, påpeker at det ofte er en treghet etter at Norges Bank har foretatt renteendringer.

– En viktig årsak er at bankene i stor grad ser på pengemarkedsrenten, som ikke har helt symmetriske bevegelser med Norges Banks styringsrente, sier Grytten.

– Ikke merket full effekt

Fortsatt har norske lånekunder ikke merket full effekt av rentehevingene som har vært gjort siden september, ifølge Norges Bank.

«Utviklingen i bankenes listepriser frem til juni indikerer at renten på boliglån blir vel 2,7 prosent ved utgangen av andre kvartal. Det er rundt 0,3 prosentenheter høyere enn i tredje kvartal i fjor», skriver Norges Bank i sin andre pengepolitiske rapport for 2019.

«Hevingene av styringsrenten i september og mars på til sammen 0,5 prosentenheter har dermed ikke slått fullt gjennom i boliglånsrenten», legger sentralbanken til.

Norges Bank antar at bankenes utlånsrenter vil reflektere hoppene i styringsrenten «fullt ut, med et etterslep». Likevel vil bankenes boliglånsrenter ikke komme høyere opp enn 3,4 prosent i 2022, tror banken.

Det er fortsatt svært lavt historisk sett, men godt over dagens rentenivå. Per april lå renten på nye utlån i et utvalg banker og finansforetak på 2,59 prosent, ifølge SSB. For eksisterende lån lå utlånsrenten på 2,55 prosent.

– Norges Bank for optimistisk

Litt over ett døgn etter at sentralbanksjef Øystein Olsen hevet styringsrenten, varslet DNB at de kom til å øke rentene på sine boliglån og innskudd.

Nordea, Danske Bank, og en lang rekke med lokalbanker fulgte like etter. 

Se de beste boliglånsrentene med denne guiden til Dine Penger.

–  Det er sjeldent populært å være blant de første bankene som hever renten. Man kan heller ikke se bort ifra at bankene anser Norges Banks rentebane som for optimistisk i tiden fremover, sier Grytten. 

– Det har de nok gode grunner til om man ser for eksempel på renteutviklingen i andre land, som synes å ha en lavere forventning enn i Norge.

Samtidig som Norges Bank hever renten for andre gang i år, har den amerikanske sentralbanken snudd fra rentehevinger til mulig rentekutt.

I eurosonen kan sentralbanken droppe planene om rentehopp. 

Tidligere denne uken uttalte sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika at «rentebanen til Norges Bank bør tas med en klype salt», og mener renteprognosen til sentralbanken er altfor optimistisk.